20210624_GR

Gemeenteraad - 24.06.2021 - Uitzending

Documenten en uitzending

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Overeenkomst voor een gezamenlijke opdracht - Levering van chemische smeltmiddelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor een subsidie voor de aankoop van fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Toetreding tot de aankoopcentrale operationele leasing voertuigen van Leefmilieu Brussel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Overeenkomst over de aansluiting aan de aankoopcentrale van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 24 februari 2021 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Overeenkomst tussen vzw WE ARE CODERS en de gemeente Oudergem voor de organisatie van codeercursussen tijdens de maand augustus 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem 2020-2021. Bekrachtiging van het Overeenkomst.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Rekening van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2020 – Voorlopige goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid – dienstjaar 2021 – Begrotingswijziging nr 1 - exploitatiebegroting en patrimoniale begroting. Goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer