Bestuur & Politiek

Overeenkomst tussen vzw WE ARE CODERS en de gemeente Oudergem voor de organisatie van codeercursussen tijdens de maand augustus 2021

DE RAAD
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117;
BESLUIT :
de bepalingen van de overeenkomst met vzw WE ARE CODERS goed te keuren