Bestuur & Politiek

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem 2020-2021. Bekrachtiging van het Overeenkomst.

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117;
Gelet op het Koninklijk besluitvan 24 december 2020 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 ;
Gelet op de beraadslaging 002/26.03.2020/A/0019 ;
BESLUIT
de bepalingen van de overeenkomst betreffende Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2021 te ratificeren