Bestuur & Politiek

Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werken.

DE GEMEENTE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 op de controle van het verlenen en van het gebruiken van bepaalde subsidies;
Gezien er een subsidie van 30.000 € voorzien is op artikel 764/33201 van de gewone begroting van 2019 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werken;
Gezien de subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werken was goedgekeurd op 10/9/2019 door de Raadgevende Sportcommissie.
BESLIST:
- de subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werken goedkeuren.