20191024_GR

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Vincent Molenberg. Eedaflegging en aanstelling van de Heer François LEBOVY.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Gemeenteraad - Voorranglijst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D : oprichting van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Restauratie van de tribune-orgel van Sint-Annakerk - werken via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure – Aanduiding van een orgelbouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werken.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid – dienstjaar 2019 – Begrotingswijziging nr 1 - exploitatiebegroting en patrimoniale begroting. Goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 juni 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 juni 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel - artikel 37 - Toelage wegens uitoefening van hogere functies- uitstel van 27/06/2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Mondelinge vraag van Matthieu Pillois (LB) over de impact op de gemeente van de toekomstige baanrenovatiewerken op Brussels Airport

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over pesticidevrije begraafplaatsen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over de aanwezigheid van dieren tijdens de Autoloze zondag

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer