Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
 1. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
 2. Besluit van de burgemeester dat een feest van buren met barbecue Poedtsstraat  op zaterdag 7 september 2019 van 18:00 tot 01:00 toelaat
 3. Besluit van de burgemeester die de doorloop op Oudergem van de achtste editie van de Ecotrail Brussel op zaterdag 7 september 2019 en een politie-bijstand voor Ecotrail toelaat
 4. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
 5. Besluit van de Burgemeester toestemmende een lege zolder in de buurt  Haut Kouter op  22 september 2019.
 6. Besluit van de Burgemeester toestemmende een feest van de buren met barbecue, Pierre Schoonejansstraatn op 22 september 2019.
 7. Besluit van de Burgemeester toestemmende een feest van de buren met Food-Truck, Jean Van Horenbeecklaan, op 22 september 2019.
 8. Besluit van de Burgemeester toestemmende een feest van de buren met barbecue, Papiermolenstraat, op 22 september 2019
 9. Besluit van de Burgemeester toestemmende een feest van de buren met barbecue, Steenzwaluwenlaan, op 22 september 2019.
 10. Besluit van de burgemeester dat een feest van buren met barbecue Keyenlaan  op zaterdag 29 september 2019 van 10:00 tot 20:00 toelaat
 11. Besluit van de burgemeester dat  het oploop van scouten en gids van de eenheid Sint-Clément in Ouderghem op zondag 29 septembre 2019 toelaat
 12. Besluit van de burgemeester die organisatie van Brussels Food Festival op Vorstlaan op 27,28 en 29 september 2019 toelaat
 13. Vergunning van de beheerder : Arrêté JSV
 14. Vergunning van de beheerder : B1 145803
 15. Vergunning van de beheerder : B1 231228
 16. Vergunning van de beheerder : B1 231045
 17. Vergunning van de beheerder : B1 232508
 18. Vergunning van de beheerder : B1 231929
 19. Vergunning van de beheerder : B1 231784
 20. Vergunning van de beheerder : B1 231509
 21. Vergunning van de beheerder : B1 228648
 22. Vergunning van de beheerder : B1 228166
 23. Vergunning van de beheerder : B1 230820
 24. Vergunning van de beheerder : B1 230211
 25. Vergunning van de beheerder : B1 216537
 26. Vergunning van de beheerder : B1 233621
 27. Vergunning van de beheerder : B1 233363
 28. Vergunning van de beheerder : b1 233572
 29. Vergunning van de beheerder : b1 204150
 30. Vergunning van de beheerder : b1 233421
 31. Vergunning van de beheerder : b1 234331
 32. Vergunning van de beheerder : b1 233311
 33. Vergunning van de beheerder : b1 161947
 34. Vergunning van de beheerder : AH/SD/DG/2019/002
 35. Besluit van de burgemeester van 13 september 2019 om de sluiting van het restaurant "Le Deauville", Vorstlaan 268-272, te gelasten en dringend de voltooiing te bevelen van de werkzaamheden om de elektrische en gasinstallaties in overeenstemming te brengen met de voorschriften.
 36. Besluit van de burgemeester van 23 september 2019 houdende bevel tot noodevacuatie van de levensmiddelen die aanwezig zijn in het restaurant "Le Deauville", Vorstlaan 268-272.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.