Bestuur & Politiek

Overeenkomst voor de tijdelijke voorziening van een benedenverdieping.

De Raad,
Gezien er is een Brussels herverdelings- en herstelplan voor de periode na COVID-19 voorgesteld is;
Gezien het feit dat de vzw Le Grès van plan is een opvangplaats in te richten tussen de thuisopvolging en de opvolging in een dienst voor geestelijke gezondheidszorg of een dagcentrum;
Het doelpubliek bestaat uit gebruikers die in termen van sociale integratie, sociale erkenning en gevoel van eigenwaarde benadeeld zijn, maar die zich niet aangesproken voelen door de geestelijke gezondheidszorg, ook al hebben zij die heel vaak nodig en maken zij er van tijd tot tijd gebruik van;
Gezien het feit dat de werking van deze "plaats van verbindingen" is ontworpen om de gebruikers ook tijdens de dieptepunten in het leven van de gemeente te ontvangen;
Aangezien de huur van deze plaats wordt toegekend in ruil voor een maandelijkse huur van vijfhonderd euro (500 euro), te betalen aan de Regie voor Grondbeleid;
Gezien het feit dat u het huurcontract in bijlage kan vinden, evenals het project dat de vzw op de benedenverdieping gaat opzetten;
Staat
de huur toe in het kader van een tijdelijke bezetting van het gelijkvloers gelegen op de Waversesteenweg 1085, 1160 Oudergem en dit voor de verwezenlijking van het project "plaats van verbindingen" van Le Grès.