Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de blauwe zone

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
We hebben vernomen dat de bewoners van de J. Van Hoorenbeecklaan niet enthousiast zijn over een blauwe zone in een deel van de straat, omdat ze dat onnodig vinden.
Vandaar de volgende vragen:
  • Hoe rechtvaardigt u de invoering van een blauwe zone in die straat?
  • Wat is de stand van zaken van het overleg met de bewoners?
  • Meer in het algemeen, hoe vaak worden in de blauwe zones parkeercontroles uitgevoerd?
  • Is die controle momenteel bevredigend?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:
Bedankt om de bezorgdheid van een bewoner ter sprake te brengen.
De Van Hoorenbeecklaan bevindt zich momenteel gedeeltelijk in een blauwe zone, wat zorgt voor een gebrek aan samenhang. Bewoners die in de niet-gereguleerde zone wonen, voelen zich de "vergaarbak" voor voertuigen van bezoekers, docenten of andere werknemers van nabijgelegen bedrijven.
De buurtbewoners hebben heel wat verzoeken ingediend, zowel bij politici als bij stewards. Het proces voor burgerparticipatie voor de herinrichting van het Heilig-Hartplein wijst het gebrek aan parkeergelegenheid voor de bewoners aan als oorzaak.
De niet-gereguleerde zone wordt daarom voor een jaar getest. Het is dus nog te vroeg om u een overzicht van de verschillende feedback te geven. Een dergelijke periode is nodig om rekening te houden met verschillende situaties (schoolvakanties, einde van telewerk?, toegenomen gebruik van de fiets bij mooi weer, enz.).
Na afloop van die periode zal aan de bewoners worden gevraagd hun mening te geven over het al dan niet behouden van de zone (november 2021).
Elke week gebeurt er een controle in elke zone en er zijn 46 zones. Het resultaat is bevredigend.