Bestuur & Politiek

Goedkeuring van het inschrijvingsreglement voor opleidingen Frans of Nederlands ter voorbereiding op de taalproeven van Selor

DE RAAD, 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;
BESLIST
het inschrijvingsreglement voor opleidingen Frans of Nederlands ter voorbereiding op de taalproeven van Selor goed te keuren.