Bestuur & Politiek

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 97;
Overwegende wat volgt :
De Algeme Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken heeft het bestuur laattijdig informeert dat de goedkeuring van de SVPP 2020 ten laatste op 31 maart 2020 moet gebeuren.
Beslist
het punt " Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020 : tegen 31/03/2020 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020." op de dagorde van de huidige zitting van de gemeenteraad te zetten