20200326_GR

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Gemeenteraad - Inschrijving in de beslotten zitting van alle punten ingeschreven op de vergadering van 26.03.2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Mededeling van de Burgemeester betreffende de maatregelen genomen ten gevolge van covid 19

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Persoonsgegevens: Overeenkomst inzake gegevensverwerking tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - Give a Day

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Persoonsgegevens: Overeenkomst over gegevensverwerking in het kader van de burgerparticipatie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

« Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Terbeschikkingstelling van een projectmanagement software - Verbintenis aan de aankoopcentrale van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Jaarlijks verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van Vivaqua

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga met het oog op de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, laadpalen en tools voor het beheer van deze palen, ten voordele van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

PARTcours/ParKUNST 2020 - Biënnale van hedendaagse kunst in openlucht - Ratificatie van de overeenkomst tussen de gemeenten van Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeentekribben

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020 : tegen 31/03/2020 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer