Gemeenteraad - Inschrijving in de beslotten zitting van alle punten ingeschreven op de vergadering van 26.03.2020

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 86, 93 en 96 ;
Gelet op Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
BESLUIT
om in de besloten zitting alle punten op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van 26.03.2020 (met uitzonering van de begrotingswijziging) op te nemen.