Bestuur & Politiek

« Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten

DE RAAD,
Gelet op het Nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikels 117 tot 122
Gezien de ordonnantie van 05.07.2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten;
Herziening van de beraadslaging #002/29.06.2018/A/0015# over Gemeentelijke schoolcentra en speelpleinen - Bereiding en levering van maaltijden - Toetreding tot de vereniging van publiek recht "De Brusselse Keukens".
Overwegende wat volgt:
De volgende statutenwijziging is opgenomen in de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31.03.2020 van de publiekrechtelijke vereniging Les Cuisines Bruxelloises :
Titel II, Artikel 6, §2bis  – « De niet-stichtende leden zijn: »
12. Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Titel III, Artikel 13, §1er– « Vertegenwoordigers van de andere niet-stichtende deelgenoten zijn:  »
Voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, 1 lid verkozen door de Gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek overeenkomstig artikel 120 §2 van de nieuwe gemeentewet.
BESLIST
  • Goedkeuring van de wijziging van de statuten van de publiekrechtelijke vereniging Les Cuisines Bruxelloises ;
  • Deze beslissingen overmaken aan de publiekrechtelijke vereniging Les Cuisines Bruxelloises.