Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
De door de federale regering aangekondigde hervorming van de wetgeving inzake bedrijfswagens bepaalt dat vanaf 1 januari 2026 alleen elektrische voertuigen nog aftrekbaar zullen zijn in het kader van de vennootschapsbelasting. Op basis van deze beslissing kan er tijdens de komende jaren een explosie worden verwacht van de verkoop van elektrische auto's naarmate het wagenpark wordt vernieuwd.
De overschakeling naar enkel nog elektrische voertuigen zal gunstige gevolgen hebben voor het milieu en dat verheugt ons. Die overschakeling impliceert ook veel veranderingen in de manier waarop voertuigen worden gebruikt, geparkeerd en bijgetankt; die veranderingen zullen gevolgen hebben voor het gebruik van de stedelijke ruimte. We zijn van mening dat deze ontwikkelingen zo spoedig mogelijk moeten worden voorbereid.
Vandaar de volgende vragen:
  • In hoeverre zal de gemeente betrokken worden bij de veranderingen in de stedelijke ruimte die de ontwikkeling van het elektrische wagenpark met zich meebrengt?
  • Heeft u al bepaalde denkpistes: collectieve oplaadpunten, aanpassing van het parkeren op straat, voorbehouden plaatsen...?
  • Hoeveel oplaadpunten heeft de gemeente momenteel? Wat wilt u bereiken tegen 2026?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Het Brussels Gewest streeft ernaar om tegen 2035 11.000 oplaadpunten in het gewest te hebben. Het merendeel daarvan zal buiten de openbare weg worden geplaatst en daarbij wordt een oproep gericht aan particulieren, supermarkten, bedrijven ... De huidige concessie van PitPoint (Total), die haar toelaat laadpunten te plaatsen op het gewestelijk grondgebied, loopt eind 2021 ten einde. Deze opdracht wordt overgenomen door Sibelga via haar programma "ChargyClick". Sibelga is van plan om in de loop van 2022 400 oplaadpunten te installeren op het gewestelijk grondgebied.
Het door Sibelga voorgestelde uitrolplan verschilt aanzienlijk van het door PitPoint voorgestelde plan (dat er onder meer op was gericht een oplaadpunt te installeren in de onmiddellijke nabijheid van de woonplaats van een aanvrager).Het uitrolplan van Sibelga is er immers op gericht oplaadpunten te installeren over het hele grondgebied en met een dekkingsradius van 250 m per oplaadpunt. Momenteel heeft Sibelga ons gevraagd 8 van de 11 voorgestelde locaties goed te keuren, maar deze locaties kunnen enigszins worden verplaatst afhankelijk van de beperkingen van het terrein.
Deze 8 locaties komen boven op de 7 geplande of bestaande (4 geïnstalleerd, 3 nog goed te keuren).
Er zijn ook oplaadpunten op privéterreinen die toegankelijk zijn voor het publiek (bv. parkings van Colruyt of Delhaize), maar helaas is er momenteel geen site waar algemene informatie te vinden is. Alleen de auto weet waar de oplaadpunten staan!
We zijn ook van plan de parking van het gemeentehuis uit te rusten.