Bestuur & Politiek

Dag "Place aux Jeunes" - 23.11.2019 - goedkeuring van het overeenkomst

DE RAAD,
Overwegende dat het project 'Place aux Jeunes' voor de eerste keer heeft plaatsgevonden op 17 november 2018 en dat het een groot succes heeft gehad,
Overwegende dat het project 'Place aux Jeunes' dit jaar zal plaatshebben op 23 november 2019,
Overwegende dat dat op 23 november 2019, de jongeren van 13 tot 15 jaar van de verschillende brusselse gemeenten, gaan samenkomen voor een gemeenschappelijk objectief: een burgerervaring en een collectieve inzet beleven,
Overwegende dat ze, op die dag, de mogelijkheid gaan krijgen om binnen te kijken bij instellingen, NGO, verenigingen, collectieven, groeperingen,...om er de passie en de inzet van diegenen die er werken,te verdelen en te ontmoeten.
Overwegende dat de tieners, een burgerervaring gaan meemaken en dit in de domeinen; cultuur, ecologie, rechtvaardige economie, hobby's, internationale relaties, gezondheid, solidariteit, sport,...en misschien zullen ze ontdekken dat ons Gewest rijk is in "samen leven" van zijn inwoners.
Overwegende dat de gewestelijke coördinatie van het evenement gezamelijk wordt gedragen door Atout Projet, Brulocalis en "Festival International de l'Enfance et de la Jeunesse" - FIEJ - in samenwerking met de deelnemende gemeenten ( ongeveer 9 gemeenten).
Overwegende  dat de gemeente Oudergem deel neemt aan dit project.
Overwegende dat in elke deelnemende gemeente, een cel werkt aan de locale organisatie van de dag: Jeugddienst en Maison des Jeunes.
Overwegende dat een conventie tussen de gemeenten werd opgesteld,
BESLIST
De uitvoering van de organisatie van de dag Place aux Jeunes en de conventie tussen de gemeenten, goed te keuren. (bijlage)