Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
  2. Besluit van de Burgemeester toestemmende de tijdelijke plaatsing van een Food Truck op de centrale berm van de Vorstlaan van woensdag 9 tot en met zondag 13 december en van woensdag 16 tot en met zondag 20 december 2020
  3. Besluit van de Burgemeester toestemmende een promotie- en fondsenwervingscampagne voor l'Ilot van januari 2021 tot december 2021 in de straten van Oudergem
  4. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.