Bestuur & Politiek

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

 
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 97;
Overwegende wat volgt :
Het gemeentebestuur ontving de uitnodiging voor de algemene vergaderingen van BRUTELE op 14.11.2019 d.w.z. na de datum waarop de agenda van de gemeenteraad werd vastgesteld.
De algemene vergaderingen van BRUTELE worden gehouden op 17.12.2019, tussen de vergaderingen van 28.11.2019 en 19.12.2019.
De urgentie is gerechtvaardigd in die zin dat het risico bestaat dat de gemeente Oudergem niet geldig kan worden vertegenwoordigd en tot op het niveau van haar deelname aan de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging BRUTELE.
Beslist
het punt " BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 17.12.2019 - Stemming over alle agendapunten" op de dagorde van de huidige zitting van de gemeenteraad te zetten