Bestuur & Politiek

Goedkeuring van het Convenant Lokaal Cultuurbeleid tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenten voor de periode 2020-2025.

 
De raad;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van de Vlaamse raad houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2001, 20 december 2002, 21 maart 2003, 24 december 2004, 23 december 2005, 30 juni 2006, 13 juli 2007 en 6 juli 2012;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Oudergem van 27.11.2014 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid houdende: de intentieverklaring;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Oudergem van 27.11.2014 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid houdende: de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en de Vlaamse gemeenschapscommissie;
Gelet op het feit dat er opnieuw een convenant Lokaal Cultuurbeleid tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het gemeentebestuur afgesloten wordt tot 2025.
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende deze overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.
Gezien deze overeenkomst voortaan de formele samenwerkingsverbanden bundelt tussen de gemeente en de VGC op vlak van cultuur: het Lokaal Cultuurbeleid, de Nederlandstalige Openbare Bibliotheek en de Erfgoedbank.
Beslist
Het Convenant Lokaal Cultuurbeleid tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenten voor de periode 2020-2025 goed te keuren.