Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
 • #002/09.03.2021/B/0012# - Vervanging van de vloerbedekking in twee klassen van de cs du Souverain - Opdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/09.03.2021/B/0014# - Huur van schragen voor de Brusselse Waterdag 2021 - Contract via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Attributie
 • #002/09.03.2021/B/0054# - Gebouw gelegen 21 Krijgkundestraat. Renovatie van de achtergevel, tuinmuren en scheidingsmuur. Overheidsopdracht van beperkte waarde. Goedkeuring van de uitgave. Aanduiding van de te raadpleegde ondernemingen.
 • #002/09.03.2021/B/0063# - Juridsche diensten - bijstand voor de analyse van de ovreenkomsten betreffende onze pensioenfonds
 • #002/09.03.2021/B/0079# - Aankoop van conventionele en milieuvriendelijke benodigdheden voor gemeentelijke scholen - goedkeuring van de voorwaarden en de wijze van aanbesteding.
 • #002/09.03.2021/B/0080# - Schoolcentrum "Pré des Agneaux" - Aankoop van een oefenmat - overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/16.03.2021/B/0005# - Aankoop van uitleenmateriaal - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/16.03.2021/B/0056# - Levering van virucidale desinfectiemiddelen afgeleid uit quaternair ammonium voor de diverse gemeentelijke kinderkribbes - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.- uitstel van 09/03/2021
 • #002/23.03.2021/B/0005# - Plaatsing van een verlaagd plafond in de kribbe "les Oursons" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/23.03.2021/B/0006# - Aankoop van bewegwijzering voor bouwplaatsen - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer
 • #002/23.03.2021/B/0053# - Gebouw gelegen Paepedellaan. Vervanging van vensters. Overheidsopdracht van beperkte waarde.
 • #002/23.03.2021/B/0098# - Evaluatie van de kwaliteitsdienstverlening aan de burgers - gunning van een overheidsopdracht van beperkte waarde
 • #002/30.03.2021/B/0009# - Aankoop van 3 thermische onkruidborstels - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - goedkeuring van de opdracht en de uitgave - aanduiding van de aanbesteder.
 • #002/30.03.2021/B/0011# - Aankoop van een bladzuiger op aanhangwagen voor de dienst Openbare Netheid - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en het bijzonder lastenboek - Aanduiding van de te raadplegen firma's
 • #002/30.03.2021/B/0019# - Vervanging van het doosje van de inbraakalarmcentrale van het Kunstcentrum in het Rood Klooster - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
 • #002/30.03.2021/B/0025# - Reparatie van de dakrand bij "cs du Souverain" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's
 • #002/30.03.2021/B/0094# - Gebouw gelegen 10 Isidore Geyskens. Renovatie van de voorgevel. Overheidsopdracht van beperkte waarde.
 • #002/30.03.2021/B/0096# - Aankoop van vervangingsmateriaal (defecte schijven en laptopkabels) - Lijst van aan te kopen marterieel.- Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - Aanduiding van de opdrachtgever.
 • #002/30.03.2021/B/0105# - Aankoop van 2 detectoren voor valse biljetten en valse paspoorten voor de dienst Bevolking - Goedkeuring van de uitgave.
 • #002/02.04.2021/B/0017# - Aankoop van virucidale mondmaskers - Maatregelen ter voorkoming van en bescherming tegen de verspreiding van covid-19 - Aanwijzing van de onderneming DELTRIAN INTERNATIONAL
NEEM AKTE:
 • van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
 • van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.