Bestuur & Politiek

Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12 - Verlenging van de overeenkomst

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder art. 117 en 232;
Overwegende de precaire bezettingsovreenkomst;
Overwegende het een uitbating betreft voor openbaar nut en het verbruik en de herstelling ten laste zijn van de gemeente;
Herzien de beraadslaging 002/26.11.2020/A/0018 houdende “ Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12”
Herzien de beraadslaging 002/25.02.2021/A/0016 houdende “ Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12 - Verlenging van de overeenkomst”
Overwegende het een uitbating betreft voor openbaar nut en het verbruik en de herstelling ten laste zijn van de gemeente;
Overwegende dat de voorwaarden van de door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst ongewijzigd blijven, maar dat de looptijd van de overeenkomst wordt verlengd tot 31 maart 2021, met de mogelijkheid van verlenging onder dezelfde voorwaarden als bepaald in artikel 2 van de overeenkomst.
BESLIST :
  • in te stemmen met de verlenging tot 30.06.2021 van de bewoningsovereenkomst tussen de Gemeente Oudergem en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van bvba Labo Van Poucke voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem. Deze termijn kan worden verlengd.
  • dit beraadslaging door te geven aan de bewoner en aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de desinfectie van het pand.