Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de brand in het voormalige tankstation

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Begin april heeft een brand een deel van het gebouw op het kruispunt van de Vorstlaan en de Herrmann-Debrouxlaan verwoest. Voor dit gebouw, een voormalig benzinestation, of althans voor de grond waarop het zich bevindt, zijn reeds verschillende pogingen tot vastgoedprojecten ondernomen. De tijd lijkt ons gekomen om de locatie te beveiligen en er een toekomst voor te vinden.
Vandaar de volgende vragen:
  • Kennen we de omstandigheden en de oorzaak van de brand al?
  • Wat is er gepland om de locatie te beveiligen (sloop? bewaking? sluiting?) totdat er een bestemming voor is gevonden?
  • Wat is de status van de projecten voor deze site?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen:
Geachte collega's,
De vraag naar de oorzaak van de brand is het voorwerp van een onderzoek waarvan de inhoud en de conclusies ons niet door justitie zijn meegedeeld.
De eigenaar is van plan het gebouw af te breken. Hij werd erop gewezen dat voor de sloop een vergunning moet worden aangevraagd en dat deze minstens de plaatsing van een passende omheining moet omvatten (zowel uit het oogpunt van veiligheid als van stedenbouw).
We hebben op dit moment nog geen enkele aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning ontvangen.
Ik heb vernomen dat de eigenaar overweegt verschillende architecten om ideeën te vragen voor een woonproject met een handelszaak op de benedenverdieping. Hij werd erop gewezen dat het project binnen aanvaardbare bouwprofielen moet blijven, rekening houdend met de woonwijk "Appelbloesemgaarde" en de andere gebouwen die op het kruispunt Herrmann-Debroux/Vorstlaan zijn opgetrokken. Dit project moet ook worden ontworpen in de context van de ontwikkeling van de stadsboulevard waarin is voorzien in het RPA Delta-Herrmann-Debroux.