Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : Nesten van Aziatische horzels

Zitting van 30.11.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:05:10 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.10.2023 - Goedkeuring
 2. 00:05:57 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 3. 00:06:02 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 4. 00:06:10 | Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2022-2023 - Rekening
 5. 00:06:20 | Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2022 - Rekening
 6. 00:06:30 | VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2022 - Rekening
 7. 00:06:41 | Verificatie van de gemeentekas - eerste en tweede trimester 2023
 8. 00:06:50 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - eerste trimester 2023
 9. 00:06:57 | Wijziging van het arbeidsreglement - Hoofdstuk XIII - Psychosociale risico's op het werk
 10. 00:07:21 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 14 §3 "Zomerdienst" en art.24 "Versnipperd verlof"
 11. 00:07:32 | Aanvullend politiereglement - Aanvulling op het art. 46 van het APR - alcoholische dranken in de openbare ruimte
 12. 00:07:47 | Gemeentelijk reglement in verband met de actie 'Opleiding voor het brevet van animator voor vakantiecentra voor jonge inwoners van Oudergem'
 13. 00:08:14 | Klimaatactieplan - Goedkeuring van het eindverslag
 14. 00:08:33 | Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Jolente 2024 en subsidieaanvraag voor de 2025 editie
 15. 00:08:42 | Overeenkomst voor een gezamenlijke opdracht - Levering van chemische smeltmiddelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 16. 00:08:55 | Culturele en vaderlandslievende verenigingen - Subsidies 2023
 17. 00:09:07 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Verslag burgerparticipatie
 18. 00:14:01 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): voetgangersbarometer
 19. 00:20:23 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : Nesten van Aziatische horzels