Bestuur & Politiek

2009 - Reglementen

 • Uittreksel 223  - Belasting op het transport van personen door voertuigen van de locale politie - gepublieerd op 10.12.09
 • Uittreksel 222  - Aanvullende belasting op de personenbelasting - gepublieerd op 10.12.09
 • Uittreksel 222  - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - gepublieerd op 10.12.09
 • Uittreksel 221  - Policiereglement betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie - gepublieerd op 09.12.09
 • Uittreksel 220  - Belasting op de voetpaden - gepublieerd op 30.10.09
 • Uittreksel 220  - Belasting voor het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein - gepublieerd op 30.10.09
 • Uittreksel 219  - Belasting op het plaatsen van materialen op de openbare weg of tijdelijke bezetting van de openbare weg - gepublieerd op 06.10.09
 • Uittreksel 219  - Belasting op gebouwen die ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtingen van veiligheid en hygiëne voldoen - gepublieerd op 06.10.09
 • Uittreksel 219  - Belasting op de totaal of gedeeltelijke onbewoonde gebouwen - gepublieerd op 06.10.09
 • Uittreksel 219  - Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan private en openbare instellingen - gepublieerd op 06.10.09
 • Uittreksel 219  - Belastingen voor de dienstverlening en de afgifte van administratieve documenten - gepublieerd op 06.10.09
 • Uittreksel 219  - Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - gepublieerd op 06.10.09
 • Uittreksel 219  - Belasting betreffende het transport van personen door voertuigen van de locale politie - gepublieerd op 06.10.09
 • Uittreksel 218  - Bezettingsreglement en reglement van bezetting interne orde van het gemeentelijk Sportcentrum - gepublieerd op 16.09.09
 • Uittreksel 217  - Toewijzing van de gemeente woningen - gepublieerd op 02.07.09
 • Uittreksel 216  - Belasting op het gebruik van gemeentegoederen - gepublieerd op 02.07.09
 • Uittreksel 215  - Reglement betreffende sommige zendmasten die niet ioniserende stralingen uitzenden - gepublieerd op 08.04.09
 • Uittreksel 214  - het Algemene politiereglement - gepublieerd op 06.04.09

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr214

De Burgemeester i.o. van de Gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 23 oktober 2008, met als onderwerp :

 • Wijziging van het Algemene politiereglement : nieuw artikel 70 § 2 (Mosquito).

bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 6 april 2009.

Oudergem, 6 april 2009

 

Op last :
De Gemeentesecretaresse ,
De Burgemeester i.o.,
 L. PREVOST   P. DESPINETO

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr215

De Burgemeester i.o. van de Gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 19 februari 2009, met als onderwerp :

 • Reglement betreffende sommige zendmasten die niet ioniserende stralingen uitzenden

bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 7 april 2009.

Oudergem, 8 april 2009

 

Op last :
De Gemeentesecretaris i.o., 

 De Burgemeester i.o.,

E.SCHOONBROODT

P. DESPINETO

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr216

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 25 juni 2009, met als onderwerp:

- Belasting op het gebruik van gemeentegoederen


bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 2 juli 2009.


Oudergem, 2 juli 2009.

 

 

 
Op last :                           
De Gemeentesecretaresse,
 Het College,
L. PREVOST.   

D. GOSUIN,
Burgemeester.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr217

De Burgemeester van de Gemeente Oudergem bevestigt dat de reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 25 juni 2009, met als onderwerp :
 

 • Toewijzing van de gemeente woningen (ordonnantie van 19/12/2008)

bekendgemaakt werden, overeenkomstig article 112 van de nieuwe gemeentewet op 2 juli 2009.


Oudergem,  2 juli 2009.

 

 
Op last :                           
De Gemeentesecretaresse,
 Het College,
L. PREVOST.   

D. GOSUIN,
Burgemeester.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr218

De Burgemeester van de Gemeente Oudergem bevestigt dat de reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 25 juni 2009, met als onderwerp :
 

 • Bezettingsreglement en reglement van bezetting interne orde van het gemeentelijk Sportcentrum

bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16 september 2009.Oudergem, 11 september 2009.

 

 
De Gemeentesecretaris,      Het College,
E. SCHOONBROODT. 

 D. GOSUIN,

 Burgemeester.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr219

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 22 september 2009, met als onderwerp:
 

 • Belasting op het plaatsen van materialen op de openbare weg of tijdelijke bezetting van de openbare weg
 • Belasting op gebouwen die ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtingen van veiligheid en hygiëne voldoen
 • Belasting op de totaal of gedeeltelijke onbewoonde gebouwen
 • Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan private en openbare instellingen
 • Belastingen voor de dienstverlening en de afgifte van administratieve documenten
 • Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren
 • Belasting betreffende het transport van personen door voertuigen van de locale politie


bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 5 oktober 2009.


Oudergem, 5 oktober 2009.
 

 

 

De Gemeentesecretaris,      Het College,
E. SCHOONBROODT. 

 D. GOSUIN,

 Burgemeester.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr220

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 22 oktober 2009, met als onderwerp:
 

 • Belasting op de voetpaden
 • Belasting voor het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein

bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30 oktober 2009.


Oudergem, 30 oktober 2009.

 

 
De Gemeentesecretaris,   De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT  D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr221

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 15 maart 2007, met als onderwerp:
 

 • Policiereglement betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie


bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 1 december 2009.


Oudergem, 1 december 2009.

 

 

 

Op last : 

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT    D. GOSUIN
                 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr222

De Burgemeester van de gemeente bevestigt dat de beraadslagingen van de Gemeenteraad van 26 november aangaande de reglementen :
 

 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • Aanvullende belasting op de personenbelasting.


gepubliceerd zijn op 10 december 2009, overeenkomstig het artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet .
 


Oudergem, 10 december 2009
 

 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT    D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr223

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 26 november 2009, met als onderwerp:
 

 • Belasting op het transport van personen door voertuigen van de locale politie


bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 10 december 2009.

 

Oudergem, 10 december 2009.
 

 
De Gemeentesecretaris,   De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT    D. GOSUIN