Bestuur & Politiek

2010 - Reglementen

 • Uittreksel 233  - Opcentiemen op de onroerende voorheffing ; - gepublieerd op 03.12.10
 • Uittreksel 233  - Aanvullende belasting op de personenbelasting. - gepublieerd op 03.12.10
 • Uittreksel 232  - Belastingen op het parkeren op de openbare weg - gepublieerd op 03.12.10
 • Uittreksel 231  - Bezettingsreglement en reglement van interne orde van het Gymnasium  - gepublieerd op 01.10.10
 • Uittreksel 230  - Belasting op het gebruik van gemeentegoederen - gepublieerd op 30.09.10
 • Uittreksel 229  - Algemene Politiereglement - artikel 7 § 1 - gepublieerd op 02.07.10
 • Uittreksel 227  - Zonder automobiel in de Stad van 19 september 2010 - tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer - gepublieerd op 24.06.10
 • Uittreksel 228  - Belasting op de recuperatie van onkosten veroorzaakt door de vervolging van de betaling van de vorderingen van de gemeente ten laste van derden.  - gepublieerd op 03.06.10
 • Uittreksel 226  - Politiebesluit - electorale aanplakking - gepublieerd op 01.06.10
 • Uittreksel 225  - Belastingen voor de dienstverlening en de afgifte van administratieve documenten. - gepublieerd op 02.04.10
 • Uittreksel 224  - Belastingen voor de dienstverlening en de afgifte van administratieve documenten. - gepublieerd op 05.01.10
 • Uittreksel 224  - Belastingen op het bouwen en verbouwen - gepublieerd op 05.01.10
 • Uittreksel 224  - Belasting op het parkeren - gepublieerd op 05.01.10
 • Uittreksel 224  - Belasting op privé-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is een personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteiten - gepublieerd op 05.01.10
 • Uittreksel 224  - Belasting op de brandstofpompen - gepublieerd op 05.01.10
 • Uittreksel 224  - Belasting op gebrek van verklaring van sommige handelingen en werken en op gebrek van een aanvraag voor een afwijking van de normale dienstregeling voor werken van een constructiewerf - gepublieerd op 05.01.10
 • Uittreksel 224  - Belasting op bank- en financiële instellingen - gepublieerd op 05.01.10
 • Uittreksel 224  - Belasting betreffende de recuperatie van onkosten veroorzaakt door de vervolging van de betaling van de vorderingen van de gemeente ten laste van derden. - gepublieerd op 05.01.10

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr224

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 17 décember 2009, met als onderwerp:

 • Belastingen voor de dienstverlening en de afgifte van administratieve documenten.
 • Belastingen op het bouwen en verbouwen
 • Belasting op het parkeren
 • Belasting op privé-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is een personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteiten
 • Belasting op de brandstofpompen
 • Belasting op gebrek van verklaring van sommige handelingen en werken en op gebrek van een aanvraag voor een afwijking van de normale dienstregeling voor werken van een constructiewerf
 • Belasting op bank- en financiële instellingen
 • Belasting betreffende de recuperatie van onkosten veroorzaakt door de vervolging van de betaling van de vorderingen van de gemeente ten laste van derden.


bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 6 januari 2010.
 

Oudergem, 6 januari 2010
 

 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr225

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 25 maart 2010, met als onderwerp:

- Belastingen voor de dienstverlening en de afgifte van administratieve documenten.


bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 2 april 2010.


Oudergem, 2 april 2010
 

 
 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

                  

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr226

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de politiebesluit van de Gouverneur, met als onderwerp :- electorale aanplakking

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 12 mei 2010.


Oudergem, 12 mei 2010
 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

                  

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr227

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de politieverordening van het College van Burgemeester en Schepenen gedateerd 25 mei 2010, met als onderwerp :


- Zonder automobiel in de Stad van 19 september 2010 - tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 1 juni 2010.


Oudergem, 1 juni 2010
 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr228

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27 mei 2010, met als onderwerp:

- Belasting op de recuperatie van onkosten veroorzaakt door de vervolging van de betaling van de vorderingen van de gemeente ten laste van derden.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 3 juni 2010.


Oudergem, 3 juni 2010
 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr229

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24 juni 2010, met als onderwerp:

- Algemene Politiereglement - artikel 7 § 1

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30 juni 2010.


Oudergem, 30 juni 2010
 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

                  

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr230

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 23 september 2010, met als onderwerp:

- Belasting op het gebruik van gemeentegoederen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29 september 2010.


Oudergem, 29 september 2010
 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

                  

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr231

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 23 september 2010, met als onderwerp:

- Bezettingsreglement en reglement van interne orde van het Gymnasium

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 1 ste oktober 2010.


Oudergem, 1 ste oktober 2010
 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

                  

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr232

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 23 september 2010, met als onderwerp:

- Belastingen op het parkeren op de openbare weg


bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 3 december 2010.

Oudergem, 3 december 2010

 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

                 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr233

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 23 september 2010, met als onderwerp:

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing ;
- Aanvullende belasting op de personenbelasting.bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 3 december 2010.

Oudergem, 3 december 2010

 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN