Bestuur & Politiek

2011 - Reglementen

 • Uittreksel 255  - Belasting inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning indien geen vergunning werd verkregen - gepublieerd op 28.12.11
 • Uittreksel 255  - Belasting inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning . - gepublieerd op 28.12.11
 • Uittreksel 254  - De wijziging van de reglementen: Belasting op de parkeerplaatsen van 28.02.2008, 25.10.2007 et 22.05.2008 - gepublieerd op 28.12.11
 • Uittreksel 253  - Wijzigingen van het algemene politiereglement (artikelen 49 en 79) - gepublieerd op 06.12.11
 • Uittreksel 252  - Gemeentelijke Basisscholen – Arbeidsreglement. - gepublieerd op 06.12.11
 • Uittreksel 251  - Gemeentelijke Kribben – Huishoudelijke reglement. - gepublieerd op 06.12.11
 • Uittreksel 250  - Aanvullende belasting op de personenbelasting - gepublieerd op 06.12.11
 • Uittreksel 250  - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - gepublieerd op 06.12.11
 • Uittreksel 249  - Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel - gepublieerd op 27.10.11
 • Uittreksel 248  - Wijziging van de dienstregeling, Art. 3, van de gemeentelijke stortplaats. - gepublieerd op 19.10.11
 • Uittreksel 247  - Tijdelijke politieverordening bettreffende het wegverkeer - gepublieerd op 22.09.11
 • Uittreksel 246  - Arbeidsreglement - gepublieerd op 22.09.11
 • Uittreksel 245  - Scheppencollege - huishoudelijk reglement - gepublieerd op 22.09.11
 • Uittreksel 244  - Wijzigingen aan het reglement van orde van de Gemeenteraad  - gepublieerd op 22.09.11
 • Uittreksel 243  - Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - gepublieerd op 22.09.11
 • Uittreksel 242  - Globale herriening van het administratief statuut vant het gemeente personeel - gepublieerd op 22.09.11
 • Uittreksel 241  - Administratief statuut van het Gemeentepersoneel, wijziging van de Hoofdstukken VI “De evaluatie van het personeel” en VII “De Beroepscommissie” en afschaffing van het reglementen betreffende de evaluatie van het personeel en de Beroepscommissie,  - gepublieerd op 18.08.11
 • Uittreksel 240  - Gemeentelijk reglmenet betreffende de inschrijving of schrapping van inwooners in de bevolkingsregisters, van vreemdelingen en mensen in afwachting  - gepublieerd op 07.07.11
 • Uittreksel 239  - Gedragscode van de gemeenschapswachters van de gemeente Oudergem - gepublieerd op 07.07.11
 • Uittreksel 238  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen  - gepublieerd op 29.06.11
 • Uittreksel 237  - Wijzigingen  van het algemenepolitiereglement - art. 6§4, 49, 67§2, 79 - gepublieerd op 31.05.11
 • Uittreksel 236  - Gemeentelijke Basisscholen – Huishoudelijke reglementen. - gepublieerd op 05.04.11
 • Uittreksel 235  - Reglement op de voorwaarden voor het uitlenen van het gemeentelijk materiaal. - gepublieerd op 05.04.11
 • Uittreksel 234  - Belastingen op de bank-en financiële instellingen - gepublieerd op 09.02.11
 • Uittreksel 234  - Belastingen op de gebouwen bestemd voor kantoren  - gepublieerd op 09.02.11
 • Uittreksel 234  - Belastingen op de brandstofpompen  - gepublieerd op 09.02.11
 • Uittreksel 234  - Belastingen voor de dienstverlening en de afgifte van administratieve documenten - gepublieerd op 09.02.11

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr234

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 16 december 2010, met als onderwerp:

- Belastingen voor de dienstverlening en de afgifte van administratieve documenten .
- Belastingen op de brandstofpompen
- Belastingen op de gebouwen bestemd voor kantoren
- Belastingen op de bank-en financiële instellingen

bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27december 2010.

Oudergem, 27december 2010
 

De Gemeentesecretaris d.d.,  De Burgemeester,
M. BRACKENIER  D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr235

De Burgemeester van de Gemeente Oudergem bevestigt dat de reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24 februari 2011, met als onderwerp :

- Reglement op de voorwaarden voor het uitlenen van het gemeentelijk materiaal.

bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18 maart 2011.

Oudergem, 18 maart 2011

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr236

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 24 maart 2011, met als onderwerp:

- Gemeentelijke Basisscholen – Huishoudelijke reglementen.

bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 4 april 2011.

Oudergem, 1 april 2011

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr237

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 26 mei 2011, met als onderwerp:

 • Wijziging van het algemene politiereglement - art. 6§4, 49, 67§2, 79.


bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30 mei 2011.

Oudergem, 31 mei 2011

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr238

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 26 mei 2011, met als onderwerp:

 • Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23 juni 2011.

Oudergem, 23 juni 2011

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr239

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 30 juni 2011, met als onderwerp:

 • Gedragscode van de gemeenschapswachters van de gemeente Oudergem

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 4 juli 2011.

Oudergem, 4 juli 2011

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr240

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 30 juni 2011, met als onderwerp:

 • Gemeentelijk reglement betreffende de inschrijving of schrapping van inwooners in de bevolkingsregisters, van vreemdelingen en mensen in afwachting

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 6 juli 2011.

Oudergem, 6 juli 2011
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr241

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 26 mei 2011, met als onderwerp:

 • Administratief statuut van het Gemeentepersoneel, wijziging van de Hoofdstukken VI “De evaluatie van het personeel” en VII “De Beroepscommissie” en afschaffing van het reglementen betreffende de evaluatie van het personeel en de Beroepscommissie, 


bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28 juli 2011.

Oudergem, 28 juli 2011

 

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT   C.COPPENS

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr242

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27 mei 2010, met als onderwerp:

 • Globale herriening van het administratief statuut vant het gemeente personeel

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28 juli 2011.

Oudergem, 28 juli 2011

 

De dd Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
C. ALDERWEIRELDT  C.COPPENS

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr243

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24 september 2009, met als onderwerp:

 • Gemeenteraad - huishoudelijk reglement

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28 juli 2011.

Oudergem, 28 juli 2011

 

De dd Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
C. ALDERWEIRELDT  C.COPPENS

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr244

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 25 maart 2010, met als onderwerp:

 • Wijzigingen aan het reglement van orde van de Gemeenteraad  

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28 juli 2011.

Oudergem, 28 juli 2011

 

De dd Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
C. ALDERWEIRELDT  C.COPPENS

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr245

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van het Scheppencollege, gedateerd op 07 juli 2009, met als onderwerp:

 • Scheppencollege - huishoudelijk reglement

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28 juli 2011.

Oudergem, 28 juli 2011
 

De dd Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
C. ALDERWEIRELDT  C.COPPENS

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr246

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 4 april 2008, met als onderwerp:

 • Arbeidsreglement

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28 juli 2011.

Oudergem, 28 juli 2011
 

De dd Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
C. ALDERWEIRELDT  C.COPPENS

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr247

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de verordening het Schepencollege, gedateerd op 30 augustus 2011, met als onderwerp:

 • Tijdelijke politieverordening bettreffende het wegverkeer

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01 september 2011.

Oudergem, 01 september 2011
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr248

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 29 september 2011, met als onderwerp:

 • Wijziging van de dienstregeling, Art. 3, van de gemeentelijke stortplaats.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18 oktober 2011.

Oudergem, 18 oktober 2011
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr249

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 29 september 2011, met als onderwerp:

 • Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27 oktober 2011.

Oudergem, 27 oktober 2011
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr250

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 24 november 2011, met als onderwerp:

 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing ;
 • Aanvullende belasting op de personenbelasting.

bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30 november 2011.

Oudergem, 30 november 2011
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr251

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24 november 2011, met als onderwerp:

 • Gemeentelijke Kribben – Huishoudelijke reglement. Wijzigingen.

bekend gemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30 november 2011.

Oudergem, 29 november 2011

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr252

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24 november 2011, met als onderwerp:

 • Gemeentelijke Basisscholen – Arbeidsreglement.

Bekend gemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30 november 2011.

Oudergem, 29 november 2011
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr253

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24 november 2011, met als onderwerp:

 • Wijzigingen van het algemene politiereglement (artikelen 49 en 79)

Bekend gemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 1 december 2011.

Oudergem, 29 november 2011
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr254

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 15 december 2011, met als onderwerp:

 • De wijziging van de reglementen: Belasting op de parkeerplaatsen van 28.02.2008, 25.10.2007 et 22.05.2008

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21 december 2011.

Oudergem, 21 december 2011
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr255

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 15 december 2011, met als onderwerp:

 • Belasting inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning .
 • Belasting inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning indien geen vergunning werd verkregen .

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30 december 2011.

Oudergem, 30 december 2011.

De Gemeentesecretaris dd,  De Burgemeester dd,

M. BRACKENIER
P. DESPINETO