2013 - Reglementen

 • Uittreksel 322  - Gemeentelijk reglement betreffende de belastingen inzake begraafplaatsen en lijkbezorging - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 321  - Belasting-reglement op de construeerbare en niet-bebouwde gronden. - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 320  - Belastingreglement op de totaal of gedeeltijdelijk onbewoonde gebouwen. - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 319  - Belasting Reglement op de private woningen, hotels, logeerhuizen, pensions en gelijkvaardige inrichtingen, vehuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 318  - Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 317  - Belasting-Reglement op parkeerplaatsen - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 316  - Belasting-reglement op de pylonen, masten, antenne en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg. - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 315  - Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 314  - Belasting-Reglement op de vaste panelen - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 313  - Belasting-Reglement op de uithangborden - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 312  - Belasting-Reglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 311  - Verlenging van het reglement Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 310  - Verlenging van het reglement Aanvullende belasting op personenbelasting. - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 309  - Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen. - gepublieerd op 20.12.13
 • Uittreksel 308  - Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel: Toekenning van een levensduurtepremie, gesubsidieerde door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het jaar 2013 (periode van 01/01/2013 tot 31/12/2013).  - gepublieerd op 05.12.13
 • Uittreksel 307  - Administratief statuut van het gemeentepersoneel : wijziging - gepublieerd op 28.10.13
 • Uittreksel 306  - Gemeentepersoneel : Wijziging van het arbeidsreglement - gepublieerd op 28.10.13
 • Uittreksel 305  - Gemeentepersoneel : wijziging van de personeelkaders van het administratief werklieden personeel en personeel van de Nederlandse bibliotheek - gepublieerd op 28.10.13
 • Uittreksel 304  - Intrekking van het Belasting-Reglement van 23.11.2006 op markten en rommelmarkten in de openlucht - gepublieerd op 02.10.13
 • Uittreksel 303  - Arbeidsreglement : wijziging - gepublieerd op 19.09.13
 • Uittreksel 302  - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer - besteden straten aan kinderenspelen  - gepublieerd op 09.08.13
 • Uittreksel 301  - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer - besteden straten aan kinderenspelen - gepublieerd op 12.07.13
 • Uittreksel 300  - Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Toekenning van een levenduurtpremie voor het jaar 2012 - gepublieerd op 04.07.13
 • Uittreksel 299  - Autoloze dag van 22 september 2013 : Reglement van inwendig bestuur  - gepublieerd op 04.07.13
 • Uittreksel 298  - Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de studie van de beveiliging van gebouwen tegen wateroverlast  - gepublieerd op 04.07.13
 • Uittreksel 297  - Belasting reglement betreffende het vervoer van personen met voertuigen van de locale politie - gepublieerd op 02.07.13
 • Uittreksel 296  - Autoloze dag van 22 september 2013 : Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer. - gepublieerd op 18.06.13
 • Uittreksel 295  - Gemeentepersoneel : huishoudelijk reglement betreffende de verloven - wijziging  - gepublieerd op 18.06.13
 • Uittreksel 294  - Belasting Reglement op de markten en rommelmarkten en op kermissen - gepublieerd op 28.05.13
 • Uittreksel 293  - Reglement van inwendige orde van de Overlegcomité Preventie en Bescherming op het werk - gepublieerd op 30.04.13
 • Uittreksel 292  - Gemeenteraad – huishoudelijk reglement - wijzigingen  - gepublieerd op 30.04.13
 • Uittreksel 291  - Algemene politiereglement, wijziging, artikel 11. - gepublieerd op 11.04.13
 • Uittreksel 290  - Verbod op quads - Aanvullend reglement. - gepublieerd op 12.03.13
 • Uittreksel 289  - Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2013. - gepublieerd op 27.02.13
 • Uittreksel 288  - Geldelijk statuut van het gemeentepersoneel - gepublieerd op 08.02.13
 • Uittreksel 287  - Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworen die kunnen worden aangewereb om in een assisenhof te zeten - gepublieerd op 05.02.13
 • Uittreksel 286  - Driejaarlijks plan 2013-2015 - gepublieerd op 08.01.13
 • Uittreksel 285  - Wijziging aan het belastingreglement op de construeerbare en niet bebouwde gronden - gepublieerd op 08.01.13
 • Uittreksel 284  - Wijziging aan het belastingreglement op de totaal of gedeeltelijk onbewoonde gebouwen - gepublieerd op 08.01.13
 • Uittreksel 283  - Wijziging aan het belastingreglement op de tweede verblijven - gepublieerd op 08.01.13
 • Uittreksel 282  - Wijziging aan het belastingreglement op de banken en financiële instellingen - gepublieerd op 08.01.13
 • Uittreksel 281  - Wijziging aan het belastingreglement op priveclubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteiten - gepublieerd op 08.01.13
 • Uittreksel 280  - Verlenging van het reglement "Aanvullende belasting op de personenbelasting" - gepublieerd op 08.01.13
 • Uittreksel 279  - Verlenging van het reglement "opcentiement op de onroerende voorheffing" - gepublieerd op 08.01.13
 • Uittreksel 277  - Wijziging van het reglement "Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren" - gepublieerd op 08.01.13

 

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr277


De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 29 november 2012, met als onderwerp:

- Wijziging van het reglement "Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren"

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 05 december 2012.

Oudergem, 05 december 2012
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr279

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 20 december 2012, met als onderwerp:

- Verlenging van het reglement "opcentiement op de onroerende voorheffing"

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21 december 2012.

Oudergem, 21 december 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr280

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 20 december 2012, met als onderwerp:

- Verlenging van het reglement "Aanvullende belasting op de personenbelasting"
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21 december 2012.

Oudergem, 21 december 2012

 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr281

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 20 december 2012, met als onderwerp:

- Wijziging aan het belastingreglement op priveclubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteiten

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21 december 2012.

Oudergem, 21 december 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr282

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 20 december 2012, met als onderwerp:
- Wijziging aan het belastingreglement op de banken en financiële instellingen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21 december 2012.

Oudergem, 21 december 2012
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr283

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 20 december 2012, met als onderwerp:

- Wijziging aan het belastingreglement op de tweede verblijven bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21 december 2012.

Oudergem, 21 december 2012

 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr284

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 20 december 2012, met als onderwerp:

- Wijziging aan het belastingreglement op de totaal of gedeeltelijk onbewoonde gebouwen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21 december 2012.
Oudergem, 21 december 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr285

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 20 december 2012, met als onderwerp:

- Wijziging aan het belastingreglement op de construeerbare en niet bebouwde gronden

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21 december 2012.
Oudergem, 21 december 2012
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.


Uittreksel uit het afkondigingsregister nr286

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 20 december 2012, met als onderwerp:

- Driejaarlijks plan 2013-2015

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21 december 2012.

Oudergem, 21 december 2012
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr287

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het advies met als voorwerp :

- Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworen die kunnen worden aangewereb om in een assisenhof te zeten

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23 januari 2013.

Oudergem, 28 januari 2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr288

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 21 januari 2013, met als onderwerp :

- Wijzigingen van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 08 februari 2013.

Oudergem, 08 februari 2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedlijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
Brief van 26.03.2013
Ref. : 002-2013/1423-dd

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr289


De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 21 januari 2013, met als onderwerp :

- Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2013.
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18 februari 2013.

Oudergem, 18 februari 2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedlijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
Brief van 09.04.2013
Ref. : 2953155019

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr290


De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 20 december 2012, met als onderwerp :

- Verbod op quads - Aanvullend reglement.
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27 februari 2013.

Oudergem, 27 februari 2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr291

De d.d. Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 28 maart 2013, met als onderwerp :

- Algemene politiereglement, wijziging, artikel 11.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 4 april 2013.
Oudergem, 4 april 2013

De d.d. Gemeentesecretaris,  De d.d. Burgemeester,
B. RAEMDONCK C. COPPENS

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr292

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 25 april 2013, met als onderwerp :

- Gemeenteraad – huishoudelijk reglement - wijzigingen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29 april 2013.
Oudergem, 29 april 2013
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedlijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
Brief van 06.06.2013
Ref. : 2954273661

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr293


De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 25 april 2013, met als onderwerp :

- Reglement van inwendige orde van de Overlegcomité Preventie en Bescherming op het werk.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30 april 2013.
Oudergem, 30 april 2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr294

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27 mei 2013, met als onderwerp :

- Belasting Reglement op de markten en rommelmarkten en op kermissen- Wijziging

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28 mei 2013.

Oudergem, 28 mei 2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr295

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.02.2013, met als onderwerp :

- Gemeentepersoneel : huishoudelijk reglement betreffende de verloven - wijziging
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30 mei 2013.

Oudergem, 28 mei 2013
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr296

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de verordening van het College van Burgemeester en Schepenen gedateerd op 11.06.2013, met als onderwerp :

- Autoloze dag van 22 september 2013 : Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.06.2013.

Oudergem, 14.06.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedlijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
Brief van 31.07.2013
Ref. :
2954949321

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr297

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.2013, met als onderwerp :

- Goedkeuring van een belasting reglement betreffende het vervoer van personen met voertuigen van de locale politie

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.07.2013.

Oudergem, 01.07.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedlijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
Brief van 19.09.2013
Ref. : 2955224242

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr298

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.2013, met als onderwerp :

- Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de studie van de beveiliging van gebouwen tegen wateroverlast

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.07.2013.

Oudergem, 03.07.2013
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedlijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
Brief van 14.08.2013

Réf. : 2955229589

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr299

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.2013, met als onderwerp :

- Autoloze dag van 22 september 2013 : Reglement van inwendig bestuur

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.07.2013.

Oudergem, 02.07.2013
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr300

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.2013, met als onderwerp :

- Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Toekenning van een levenduurtpremie voor het jaar 2012
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.07.2013.

Oudergem, 03.07.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr301

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedateerd op 09.07.2013, met als onderwerp :

- Tijdelijk reglement betreffende het verkeer - besteden straten aan kinderenspelen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 12.07.2013.

Oudergem, 11.07.2013
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr302

De Burgemeester d.d. van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van het College van burgemeester en schepenen, gedateerd op 19.07.2013, met als onderwerp :

- Tijdelijk reglement betreffende het verkeer - besteden straten aan kinderenspelen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.07.2013.

Oudergem, 23.07.2013
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester d.d.,
E. SCHOONBROODT A. LEFEBVRE

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 12/09/2013
Ref : 2955870444

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr303

De Burgemeester dd van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.2013, met als onderwerp :

- Arbeidsreglement : wijziging

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.07.2013.

Oudergem, 29.07.2013
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester dd,
E. SCHOONBROODT A. LEFEBVRE

           

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 12/09/2013
Ref : 2955750954

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr304

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.09.2013, met als onderwerp :

- Intrekking van het Belasting-Reglement van 23.11.2006 op markten en rommelmarkten in de openlucht bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.10.2013.

Oudergem, 02.10.2013
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 05/12/2013
Ref : 2956791559 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr305

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.10.2013, met als onderwerp :

- Gemeentepersoneel : wijziging van de personeelkaders van het administratief werklieden personeel en personeel van de Nederlandse bibliotheek

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.10.2013.

Oudergem, 25.10.2013
 

De Gemeentesecretaris dd,  De Burgemeester,
C. ALDERWEIRELDT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr306

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.10.2013, met als onderwerp :

- Gemeentepersoneel : Wijziging van het arbeidsreglement

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.10.2013.

Oudergem, 25.10.2013

De Gemeentesecretaris dd,  De Burgemeester,
C. ALDERWEIRELDT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 19/11/2013
Ref : 2957133694

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr307

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.10.2013, met als onderwerp :

- Administratief statuut van het gemeentepersoneel : wijziging

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.10.2013.

Oudergem, 25.10.2013
 

De Gemeentesecretaris dd,  De Burgemeester,
C. ALDERWEIRELDT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr308


De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.11.2013, met als onderwerp :

- Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel: Toekenning van een levensduurtepremie, gesubsidieerde door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het jaar 2013 (periode van 01/01/2013 tot 31/12/2013).
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 05.12.2013.

Oudergem, 05.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr309

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.

Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959202311

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr310

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Verlenging van het reglement Aanvullende belasting op personenbelasting.
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.

Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959202601

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr311

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Verlenging van het reglement Opcentiemen op de onroerende voorheffing.
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.
Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959135675

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr312

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Belasting-Reglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.
Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959201435

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr313

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Belasting-Reglement op de uithangborden

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.

Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959202505

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr314

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Belasting-Reglement op de vaste panelen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.

Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 27/03/2014
Ref : 2959201510

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr315

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.

Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959137377

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr316

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Belasting-reglement op de pylonen, masten, antenne en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.
Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959201321

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr317

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Belasting-Reglement op parkeerplaatsen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.
Oudergem, 20.12.2013
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959202455

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr318

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.
Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 27/03/2014
Ref : 2959201613

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr319

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Belasting Reglement op de private woningen, hotels, logeerhuizen, pensions en gelijkvaardige inrichtingen, vehuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.
Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959202237

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr320

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Belastingreglement op de totaal of gedeeltijdelijk onbewoonde gebouwen.
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.
Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr321

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Belasting-reglement op de construeerbare en niet-bebouwde gronden.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.
Oudergem, 20.12.2013

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959135504

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr322

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Gemeentelijk reglement betreffende de belastingen inzake begraafplaatsen en lijkbezorging
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.12.2013.

Oudergem, 20.12.2013

 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 28/02/2014
Ref : 2959135404