Bestuur & Politiek

Preventie : EsPAS : Preventie ruimte en schoolacties

De dienst EsPAS (Ruimte voor Preventie en Onderwijsacties) is een kosteloze dienst, onafhankelijk en onpartijdig, toegankelijk voor iedereen die met het schoolbezoek te maken krijgt: jongere, ouder, lesgever, schooldirecteur, maatschappelijk werker …

De dienst EsPAS versterkt de reeds bestaande lokale voorzieningen zodat de werkband tussen de actoren die zich op het terrein bevinden versterkt wordt en neemt het initiatief om projecten die het schoolverzuim moeten voorkomen en bestrijden tot stand te brengen.

De actie van deze dienst wordt volgens vier hoofdlijnen tot stand gebracht: de organisatie van naschoolse takenscholen, de individuele steun, de schoolbemiddeling en Ricochet:

  • De takenscholen : bevinden zich op verschillende strategische plaatsen op het grondgebied van de gemeente. Ze ontvangen de leerlingen uit het basis en/of het middelbaar onderwijs zonder onderscheid van onderwijsnet.
  • De individuele steun:   vindt op dezelfde plaats als die van de takenscholen plaats. Het biedt leerlingen die moeilijkheden in een bepaald vak ondervinden de kans om van een regelmatige en individuele steun te genieten.
  • De schoolbemiddeling : buitenschools, we bieden hulp op het gebied van schooloriëntatie, gezinsbegeleiding en administratie hieromtrent. We verstrekken inlichtingen en verwijzen de personen indien nodig naar andere diensten die in de strijd tegen het schoolverzuim actief zijn.
  • EsPAS Ricochet is een onthaal structuur bestemd voor de leerlingen uit het lager- en middelbaar onderwijs die zich in een tijdelijke of definitieve situatie van uitsluiting van hun onderwijs instelling bevinden. De doelstellingen van “EsPAS Ricochet” worden samengevat in twee hoofdlijnen: een preventieve alsook een educatieve hoofdlijn.