Bestuur & Politiek

Gemeenteraad - 25.11.2021

De dossiers van de zitting

002/25.11.2021/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021 - Goedkeuring

002/25.11.2021/A/0002 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/25.11.2021/A/0003 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/25.11.2021/A/0004 - BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.12.2021 - Stemming over alle agendapunten

002/25.11.2021/A/0005 - Overeenkomst voor het gebruik van de LRA (lokale registratieapplicatie)

002/25.11.2021/A/0006 - Reglement betreffende het Telewerk charter

002/25.11.2021/A/0007 - Vergunning voor het tijdelijk en precair in gebruik nemen van percelen voor groenteteelt in de tuin van de parochiekerk van Sint-Anna

002/25.11.2021/A/0008 - Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D : oprichting van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Goedkeuring

002/25.11.2021/A/0009 - Subsidie aan Groupe One vzw voor gratis fietsleveringen voor lokale handelaars

002/25.11.2021/A/0010 - Subsidiereglement voor de sterilisatie en het chip van huiskatten en honden

002/25.11.2021/A/0011 - Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra - Wijziging

002/25.11.2021/A/0012 - Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2022

002/25.11.2021/A/0013 - O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2021

002/25.11.2021/A/0014 - Begrotingswijziging nr 5 gewone dienst - dienstjaar 2021

002/25.11.2021/A/0015 - O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 4 - dienstjaar 2021

002/25.11.2021/A/0016 - Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Begrotingwijziging n°1

002/25.11.2021/A/0017 - Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Begroting

002/25.11.2021/A/0018 - Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2020 - Rekening

002/25.11.2021/A/0019 - Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2022 - Begroting

002/25.11.2021/A/0020 - Goedkeuring van de maatregelen en hun inwerkingtredingstermijnen voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025 (protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten et de OCMW's en in het bijzonder door de verhoging van de loonschalen van de niveaus D en E, door de toekenning van pensioensteun en door de verhoging van de maaltijdschequen

002/25.11.2021/A/0021 - Toekenning van elektronische ecocheques, voor een maximumbedrag van 250,00€, aan het personeel van de kinderopvangcentra, voor het referentiejaar 2021. Buitengewone subsidie van het “Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)”

002/25.11.2021/A/0022 - Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg (aff. 2020/782/A & 2020/781/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - eerste en tweede kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 155.325,00 €

002/25.11.2021/A/0023 - Motie betreffende de invoering van het eenrichtingsverkeer op de Fraiteurbrug voor het autoverkeer

002/25.11.2021/A/0024 - Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de veiligheid van vrouwen

002/25.11.2021/A/0025 - Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het vastgoedproject "Côté Colline"

002/25.11.2021/A/0026 - Mondelinge vraag van Pauline Vermeiren en Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN): Inschrijvingen in gemeentelijke kinderdagverblijven