Bestuur & Politiek

Gemeenteraad - 31.03.2022

De dossiers van de zitting

002/31.03.2022/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022 - Goedkeuring

002/31.03.2022/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/31.03.2022/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/31.03.2022/A/0004 - Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad

002/31.03.2022/A/0005 - Akteneming van de toekenning van de Brusselse Regering van het ontslag van de burgemeester

002/31.03.2022/A/0006 - Benoeming van Mw Sophie de Vos als Burgemeester van Oudergem - Aktename

002/31.03.2022/A/0007 - Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename

002/31.03.2022/A/0008 - Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

002/31.03.2022/A/0009 - Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

002/31.03.2022/A/0010 - Verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester

002/31.03.2022/A/0011 - Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix

002/31.03.2022/A/0012 - Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

002/31.03.2022/A/0013 - BRUTELE - Bestuursmandaat - vervanging

002/31.03.2022/A/0014 - SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder

002/31.03.2022/A/0015 - Motie om verschillende "gecontroleerde honden" zones te handhaven in het Zoniënwoud

002/31.03.2022/A/0016 - Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2022) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022

002/31.03.2022/A/0017 - Lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor een periode van 3 jaar.

002/31.03.2022/A/0018 - Perspective Brussels - Lokale plannen ter preventie van schoolverzuim 2022-2024 : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 30 %).

002/31.03.2022/A/0019 - Overeenkomst met het Huis van het Nederlands voor het gebruik van de taaliconen.

002/31.03.2022/A/0020 - Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 december 2021

002/31.03.2022/A/0021 - Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 december 2021

002/31.03.2022/A/0022 - Beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen - Belastingjaar 2021 - TOTAALBEDRAG: 7.372,52 € - Machtiging om rechtsvordering in te stellen

002/31.03.2022/A/0023 - Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oudergem

002/31.03.2022/A/0024 - Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over schoolinschakeling

002/31.03.2022/A/0025 - Motie waarin wordt gevraagd om toegankelijkheid en nabijheid voor geldautomaten in de gemeente Oudergem