Bestuur & Politiek

Gemeenteraad - 20.10.2022

Dossiers van de zitting

002/20.10.2022/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022 - Goedkeuring

002/20.10.2022/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/20.10.2022/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/20.10.2022/A/0004 - Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

002/20.10.2022/A/0005 - Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Jasmine Boumraya. Eedaflegging en aanstelling van de heer Ivo Van Ginneken.

002/20.10.2022/A/0006 - Gemeenteraad - Voorranglijst

002/20.10.2022/A/0007 - Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

002/20.10.2022/A/0008 - Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2022

002/20.10.2022/A/0009 - Overeenkomst voor de overdracht van aandelen van de C.V. En Bord de Soignes aan het gemeentebestuur van Oudergem - Overdracht: 5.775 aandelen (0,29c/aandeel) - Bedrag: 1.674,75 euro

002/20.10.2022/A/0010 - Vijfde gemeentelijke kinderdagverblijf, Triomflaan : Principieel akkoord over de aanvraag om infrastructuursubsidie van het “plan Cigogne” voor het onderdeel van het gebouw gelegen op Triomflaan 160 bestemd voor het kinderdagverblijf

002/20.10.2022/A/0011 - BASISONDERWIJS - Inter-netwerk territoriale polen - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem (organiserende overheid van de vier samenwerkende gemeentelijke basisscholen) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (organiserende overheid van het scholencentrum "L'Ecole intégrée" (territoriale pool).

002/20.10.2022/A/0012 - BASISONDERWIJS - Arbeidsreglement - Gesubsidieerde gemeentelijke basisscholen.

002/20.10.2022/A/0013 - Subsidie 2022 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

002/20.10.2022/A/0014 - Belgisch federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (PGIS) 2022-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de gemeente Aït Zineb (Marokko) en Brulocalis.

002/20.10.2022/A/0015 - Aanhangsel van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van energieboekhouding met Sibelga - bekrachtiging

002/20.10.2022/A/0016 - Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

002/20.10.2022/A/0017 - Motie ter bestrijding van elke vorm van discriminatie bij de toekenning van federale steun voor energie

002/20.10.2022/A/0018 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): « Côté Colline » project

002/20.10.2022/A/0019 - Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : initiatieven om het leren van Nederlands te bevorderen.

002/20.10.2022/A/0020 - Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : besprekingen met Batopin over geldautomaten

002/20.10.2022/A/0021 - Mondelinge vraag van de heer Christophe Magdalijns over de uitzetting van personen die het gebouw Waversesteenweg 1085 illegaal bewonen.

002/20.10.2022/A/0022 - Mondelinge vraag van Mevrouw Véronique Artus over de benoeming van een coördinator van belanghebbenden voor de aanpak van dakloosheid op ons grondgebied

002/20.10.2022/A/0023 - Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Stadmus Project