Gemeenteraad - 30.11.2023

Dossiers in de zitting

002/30.11.2023/A/0002 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/30.11.2023/A/0003 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/30.11.2023/A/0004 - Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2022-2023 - Rekening

002/30.11.2023/A/0005 - Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2022 - Rekening

002/30.11.2023/A/0006 - VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/30.11.2023/A/0007 - Verificatie van de gemeentekas - eerste en tweede trimester 2023

002/30.11.2023/A/0008 - Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - eerste trimester 2023

002/30.11.2023/A/0009 - Wijziging van het arbeidsreglement - Hoofdstuk XIII - Psychosociale risico's op het werk

002/30.11.2023/A/0010 - Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 14 §3 "Zomerdienst" en art.24 "Versnipperd verlof"

002/30.11.2023/A/0011 - Aanvullend politiereglement - Aanvulling op het art. 46 van het APR - alcoholische dranken in de openbare ruimte

002/30.11.2023/A/0012 - Gemeentelijk reglement in verband met de actie 'Opleiding voor het brevet van animator voor vakantiecentra voor jonge inwoners van Oudergem'

002/30.11.2023/A/0013 - Klimaatactieplan - Goedkeuring van het eindverslag

002/30.11.2023/A/0014 - Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Jolente 2024 en subsidieaanvraag voor de 2025 editie

002/30.11.2023/A/0015 - Overeenkomst voor een gezamenlijke opdracht - Levering van chemische smeltmiddelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

002/30.11.2023/A/0016 - Culturele en vaderlandslievende verenigingen - Subsidies 2023

002/30.11.2023/A/0017 - Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Verslag burgerparticipatie

002/30.11.2023/A/0018 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): voetgangersbarometer

002/30.11.2023/A/0019 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : Nesten van Aziatische horzels