Gemeenteraad - 08.02.2024

Dossiers in de zitting

002/08.02.2024/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.12.2023 - Goedkeuring

002/08.02.2024/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/08.02.2024/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/08.02.2024/A/0004 - Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwerker-sters

002/08.02.2024/A/0005 - Gewestelijke Intercommunal Politieschool (GIP) - Project om GIP samen te voegen met de Gewestelijke PolitieAcademie Brussel (GPAB) - bekrachtiging

002/08.02.2024/A/0006 - WePulse – Overeenkomst in uitvoering van artikel 4, §4 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het BGHGT, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 24 november 2011 - 377.949,40 Euros

002/08.02.2024/A/0007 - WePulse – Overeenkomst in uitvoering van artikel 4, §4 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het BGHGT, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 24 november 2011 - 143.338,96 Euros

002/08.02.2024/A/0008 - Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/08.02.2024/A/0009 - Goedkeuring van de indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst i.v.m. het vernietigingsberoep (G/A 240.269/V-2033) ingediend tegen bouwvergunning 02/ECO/1827947, af te geven door de Gedelegeerde Ambtenaar aan "GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap" voor het uitbreiden van basisschool "De Stadsmus"; het optrekken van een nieuw schoolgebouw, het kappen van 10 hoogstambomen, het slopen van 1 vrijstaand en 2 aangrenzende volumes, het installeren van tijdelijke voorzieningen (4 containerklassen + 1 sanitaire uitrusting) tijdens de periode van constructie van het nieuwe schoolgebouw, het plaatsen van regenwatercollectoren > 10 m³ en het inrichten van 24 parkeerplaatsen in de openlucht. - het inrichten van een kiss and ride-zone voor het gebouw, Henri de Brouckèrelaan 16

002/08.02.2024/A/0010 - Reglement van de fotowedstrijd Gemeente in de kijker 2024 met als thema Architectuur & Erfgoed van Oudergem

002/08.02.2024/A/0011 - Gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van een premie voor de aankoop van een compostvat

002/08.02.2024/A/0012 - Klimaatactieprogramma (GLB) - Deel 2: Subsidieovereenkomst ter bevordering van het gebruik van wasbare luiers in gemeentelijke kinderdagverblijven

002/08.02.2024/A/0013 - Overeenkomst voor het ter beschikking stellen van ruimte voor de aanleg van een dierenbegraafplaats – tussen S.C. "En Bord De Soignes" en de gemeente Oudergem – Goedkeuring van de overeenkomst

002/08.02.2024/A/0014 - Vastelling van de basishuur van de parkeerplaatsen gelegen op de ondergrondse van het gebouw gelegen Jean Van Haelenlaan 11.

002/08.02.2024/A/0015 - Toezeggingen van de Raad met betrekking tot de aanvraag voor REV-subsidies - Vervanging van de ramen van de school "CS Souverain" (fase 10)

002/08.02.2024/A/0016 - Toezeggingen van de Raad met betrekking tot de aanvraag voor REV-subsidies - Vervanging van de platte daken van de school “cs du Souverain”

002/08.02.2024/A/0017 - Renovatie van de verlichting in het Cultureel Centrum van Oudergem - CSC 07/2024 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bijzonder lastenboek

002/08.02.2024/A/0018 - Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Ivo Van Ginneken (ECOLO-GROEN) : Iedereen het water in

002/08.02.2024/A/0019 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): het Vogelzangmaasproject

002/08.02.2024/A/0020 - Mondelinge vraag van de heer Christian Grétry en mevrouw Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN) : Vogelzangmaas

002/08.02.2024/A/0021 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD): de toekomst van het bouwproject op voormalige Koninklijke Ijskelders

002/08.02.2024/A/0022 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD): werven Visserijstraat

002/08.02.2024/A/0023 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD): indexering van stedenbouwkundige lasten in Brussel

002/08.02.2024/A/0024 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de brand in het voormalige Chinese consulaat