Aan de Rand van het Zoniënwoud - Sociale woningen - wijziging van de statuten

DE RAAD,
Gelet op artikelen 117 en 135 van het Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op beraadslagingen :
 • 002/04.04.2019/A/0013 : En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van vertegenwoordigers van de gemeente ;
 • 002/28.05.2020/A/0010 : En Bord de Soignes - Sociale woningen - wijziging van de statuten ;
 • 002/24.09.2020/A/0008 : En Bord de Soignes - Sociale woningen - wijziging van de statuten ;
Gelet op de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Aan de Rand van het Zoniënwoud  die in besloten zitting op 18.02.2021 om 17.00 uur zal plaatsvinden ;
Gezien de agenda van deze Algemene Vergadering;
Overwegende hetgeen volgt:
De aandeelhouders van de vennootschap worden opgeroepen om te stemmen over de volgende zaken:
 1. Nederlandstalige benaming van de OVGM.
 2. Herformulering van het doel en de doelstellingen van de vennootschap en opname van het doel en de waarden van de vennootschap in de statuten; bespreking van het verslag van het bestuursorgaan
 3. Beslissing om het aantal ondervoorzitters te verminderen
 4. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
 5. Invoering van een reglement inzake financiële belangenconflicten binnen de algemene vergadering
 6. Invoering van een loonspanningsprincipe binnen de vennootschap
 7. Invoering van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om schriftelijk te stemmen en op afstand aan de algemene vergadering deel te nemen
 8. Instelling van een jaarlijkse vergadering met het personeel
 9. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
 10. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
 11. Aanpassing van de statuten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
 12. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen en neer te leggen
 13. Adres van de zetel
 14. Website en e-mailadres
 15. Vragen van de aandeelhouders
BESLIST :
 • goedkeuring van alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Aan de Rand van het Zoniënwoud  van 18.02.2021.
 • een volmacht te verlenen aan de heer Antoine Bertrand, voorzitter en aandeelhouder van de OVGM, om hem te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Aan de Rand van het Zoniënwoud  die zal worden gehouden op donderdag 18.02.2021 om 17.00 uur.
 • een kopie van haar beraadslagingen over te maken aan haar vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de vennootschap (mevrouw Christine Bogaert, Vincianne Lerate, Vanessa Rigodanzo en de heren André Decourrière, Pierre-Yves Herzl, Matthieu Pillois, Marc Vandame).