Bestuur & Politiek

Aankoop van een gebouw gelegen 1580/1582 Waversesteenweg 3 te Oudergem

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet in het bijzonder art. 117;
Gezien het Gewest een gebouw gelegen te Oudergem 1580/1582 Waversesteenweg met aanpalend terrein met een oppervlakte van + 11 are, percelen  21332B0298/00F011 en 00E011 wil verkopen;
Gezien het Aankoopcomité de waarde geschat heeft op 670.000 €;
Gezien dit bedrag voorzien werd in de patrimoniale begroting 2019 van de Regie voor Grondbeleid;
Gezien het Gewest vraagt om onze interesse voor de aankoop van het goed te bevestigen voor 7 januari 2019;
BESLIST :
het gebouw en terrein gelegen te Oudergem 1580/1582 Waversesteenweg, percelen  21332B0298/00F011 en 00E011 aan te kopen voor 670.000 €.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister President van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.