Bestuur & Politiek

Aanvullend punt ingeleid door mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)

Geachte mevrouw de waarnemend burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte heer voorzitter,
Geachte collega's,
Tijdens de vorige legislatuur vonden de maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad steeds plaats op de laatste donderdag van de maand om 20.00 uur, zoals de traditie het wilde. Op de jongste vergadering van de gemeenteraad, op 13 december ll., hebben we overigens de agenda al ontvangen.
Deze maand vonden/vinden de vergaderingen van de gemeenteraad, op 6, 13 en 20 december, telkens plaats om 19.00 uur; blijkbaar is dat om organisatorische redenen, meer bepaald rekening gehouden met de stemprocedure waardoor de vergaderingen langer duren.
Daar er een nieuwe legislatuur van start gaat en een deel van de gemeenteraadsleden werd vervangen, zou ik willen vragen of we kunnen stemmen over het aanvangsuur van de vergaderingen van de gemeenteraad.
De volgende tijdstippen behoren tot de mogelijkheden:
  • 19.00 uur
  • 19.30 uur
  • 20.00 uur
Dit lijkt me een voor de hand liggend democratisch proces.
Zo kan iedereen stemmen voor het tijdstip dat hem of haar het best past en natuurlijk zullen de vergaderingen dan beginnen op het uur dat de meeste stemmen krijgt.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Nathalie Wyns
Gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
Er wordt gevraagd om tot stemming over te gaan.
Er wordt een amendement ingediend en overgelegd voor stemming:
- gewoonlijk beginnen de vergaderingen van de gemeenteraad om 20.00 uur;
- het gebruik schrijft voor dat de vergaderingen om 19.00 uur beginnen wanneer er op de agenda punten staan die aanleiding kunnen geven tot lange procedures of debatten, zoals de verkiezingen voor de politieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn of ook de begroting.
In 2019 zal de raad enkel in januari om 19.00 uur bijeenkomen voor de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, en daarna ook in december in verband met de begroting voor 2020.