Administratieve handelingen

 

 

In deze rubriek vindt u uitleg over de meeste alledaagse administratieve verrichtingen die u misschien de ene of de andere dag zult moeten ondernemen.

Die uitleg werd heel algemeen gehouden en voor uw gemak samengevat. Hij wordt gegeven om u bij uw verrichtingen te helpen.

De behandeling van een dossier vergt soms aanvullende stappen. Bepaalde reglementen zijn complex en indien wij hier alle mogelijke gevallen zouden bekijken zou onze tekst minder goed leesbaar en minder doeltreffend zijn.

De bedienden van het Oudergemse gemeentebestuur staan tot uw beschikking om u te helpen en u in te lichten.

Bij bepaalde verrichting wordt de uitvoeringstermijn ter inlichting vermeld. Wij raden u aan uw verrichtingen zonder dralen te ondernemen en de termijn mondeling te laten bevestigen door een ambtenaar die kennis heeft van uw volledig dossier.

Deze rubriek is geen gesloten rubriek, er zullen later nog andere verrichtingen aan toegevoegd worden. Indien u uw ervaring met ons wil delen, of nadere inlichtingen wenst over deze rubriek, dan bent u welkom op de dienst Nieuwe Technologieën via het contactformulier

Indien nodig geven wij uw vragen of bemerkingen aan de betrokken diensten door.

U kunt ook onze e-loket gebruiken : IRISbox