Bestuur & Politiek

Agenda 21 / Eco-Team : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het opstarten van het Eco-team project “Oudergem 0 afval” - Goedkeuring

DE RAAD
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117;
Gezien de toestemming van het College voor de kandidatuur van het Eco-team in het "Projectoproep 2018 bij de Brusselse gemeenten en OCMW's voor het opstarten van duurzame milieuprojecten “ van Leefmilieu Brussel (# 002 / 02.05.2018 / B / # 0009);
Gezien het Eco-team project "Oudergem 0 afval" door de jury van Leefmilieu Brussel werd uitgekozen om van een subsidie van 20.000 € te genieten ;
Gezien de subsidie bestemd is voor het opstarten van het project "Oudergem 0 afval" van het gemeentelijke Eco-team;
Gezien de Gemeente Oudergem zich ertoe heeft verbonden om de begroting voor ten minste 10% van de gewestelijke steun te vervolledigen;
Gezien de Overeenkomst betreffende de subsidie voor het opstarten van het project 'Oudergem 0 vrij', met referentie SUB / 2018 / Oudergem / RD / Ecoteam_ZD, werd toegekend aan de Gemeente Oudergem krachtens het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van XX/11/2018 (Overeenkomst en brief van Leefmilieu brussel als bijlage); 
BESLIST
  • om de overeenkomst betreffende de subsidie (ref. : SUB/2018/Auderghem/RD/Ecoteam_ZD) voor het opstarten van het project ‘Oudergem 0 afval’ van het gemeentelijke Eco-team goed te keuren;
  • om het Schepencollege te mandateren voor het ondertekenen van de overeenkomst betreffende de subsidie (ref. : SUB/2018/Auderghem/RD/Ecoteam_ZD) voor het opstarten van het project ‘Oudergem 0 afval’;
  • om het College te belasten met de uitvoering van deze beslissing.