Agenda 21 - Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke grond voor een collectieve compost in Parc des Paradisiers - Overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land

DE RAAD,
Gezien de nieuwe gemeenschappelijke wet;
Gezien de overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land in bijlage (vertaling lopende).

Gezien het volgende :

- Het College heeft principieel ingestemd met de implementatie van een collectieve compost op de gemeenschappelijke grond in het Parc des Paradisiers, afhankelijk van de selectie van de kandidatuur door Leefmilieu Brussel voor de oproep voor projecten "Vooruit Met De Wijk "(#002/06.11.2018/B/005 # van dossier 33597);
- Leefmilieu Brussel heeft het collectieve compostproject in Parc des Paradisiers geselecteerd als onderdeel van de projectoproep "Vooruit Met De Wijk "; 
- Niets sluit deze tijdelijke bezetting uit; 
BESLUIT:

- Akkoord te gaan met het sluiten van een overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land voor de 3de petanquebaan rechts gelegen in het Parc des Paradisiers in Chant d'Oiseau (tussen de n ° 71 en 73 van de Paradisierslaan).