Leven in Oudergem

Gevonden/in het wild levende/gewonde/zwervende/dode dieren

 

Zwerfkat

Hebt u een zwerfkat gezien, controleer dan eerst of de kat een driehoekige inkeping aan de buitenrand van het rechteroor heeft. Dat is een teken dat de kat al gesteriliseerd is.

Als u de inkeping niet ziet, neemt u contact op met de gemeente via het e-mailadres: animaux@auderghem.brussels . De gemeente brengt u in contact met de vrijwilligers die de zwerfkat zullen vangen en opvangen. Tegelijk dient u een meldingsformulier voor zwerfkatten in te vullen en het te laten ondertekenen door een buur om het geval te attesteren.

Nadat het formulier ingevuld en de kat gevangen is, wordt het dier naar een dierenarts gebracht. De dierenarts zal de kat steriliseren en na de operatie wordt het dier terug naar de vindplaats gebracht.

Wilt u zwerfkatten voeden met het oog op sterilisatie, dan kunt u hiervoor een specifieke goedkeuring krijgen bij de gemeente. Na een akkoord tussen u en de gemeente kunt u onder voorwaarden de zwerfkatten in uw wijk voeden. Het doel is om mensen die dat willen de mogelijkheid te geven om zorg te dragen voor de dieren, zonder dat de openbare netheid verstoord wordt en het aantal zwerfkatten toeneemt.

 

Vermiste dieren

Het eerste wat u moet doen als u een vermist dier gevonden hebt, is contact opnemen met de dienst Dierenwelzijn. Dat kan via e-mail op animaux@auderghem.brussels of telefonisch op 02 676 48 51.

Buiten de openingsuren neemt u contact op met de politie op het nummer 101. U kunt het eveneens gratis melden op de website www.petalert.be .

Het gaat om een kat of een hond

U kunt ook contact opnemen met een dierenarts. Als het dier gechipt is, zal hij de eigenaar eenvoudig kunnen terugvinden. Kijk ook of het dier geen halsband met het telefoonnummer van de eigenaar draagt.

U kunt het ook zo snel mogelijk melden aan:

U vindt het dier in uw tuin

Wellicht is het dier van een van uw buren. Aarzel niet om contact met hen op te nemen maar zet het niet op straat omdat het verkeer gevaarlijk is voor het dier.

Het is een wild dier

Bel de politie of het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (+32 2 521 28 50). Probeer het dier niet aan te raken en houd het niet bij. Zet het dier buiten het bereik van roofdieren en geeft het wat te drinken en te eten.

Het is een potentieel gevaarlijk dier

Bel onmiddellijk de politie of de DBDMH (de 100). Opgelet: de interventie van de DBDMH wordt gefactureerd aan de persoon die de dienst belt.

 

In het wild levende dieren

Voeden

Volgens de gewestelijke regelgeving is het verboden om dieren te voeden in de natuur- en bosreservaten en de gewestelijke parken die door Leefmilieu Brussel beheerd worden.

De gemeentelijke verordeningen verbieden het om in het wild levende dieren te voeden op openbare ruimtes en plaatsen (inclusief de gemeenteparken).

Meer informatie: https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-biodiversiteit/mag-men-het-wild-levende-dieren-voederen

Een dode vos in uw tuin?

Raak een dode vos in geen geval aan (dat geldt overigens voor alle kadavers van dieren).

Neem vervolgens zo snel mogelijk contact op met de bevoegde dienst:

  • Neem contact op met Leefmilieu Brussel (02 775 75 75) als u het kadaver gevonden hebt in een groene ruimte die onder haar bevoegdheid valt. Een gespecialiseerd team komt vervolgens ter plaatse.
  • Neem contact op met de gemeente en meer bepaald haar eco-adviseur als u het kadaver gevonden hebt buiten een groene ruimte die door Leefmilieu Brussel wordt beheerd (bv. een gemeentepark of in uw tuin).

Meer informatie over vossen kunt u terugvinden op: https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-biodiversiteit/fauna/zoogdieren/de-vos

 

 

Iets toevoegen? Iets verbeteren?

Stuur de informatie naar animaux@auderghem.brussels en we zetten ze snel online.