Bestuur & Politiek

Beroep tegen het vonnis van het rechtbank van eerste aanleg en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL - Aanslagjaar 2016 - Eerste kwaartal - Bedrag 76.650,00 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 270;

Overwegende de beslissing van het College van 18 december 2018 ;

BESLIST

- het College te machtigen om een beroep tegen het vonnis van 3 december 2018 in te dienen (RG 2017/525/A) ;

- belast de Gemeentesecretaris en de dd. Burgemeester van de uitvoering van deze beslissing.