Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL

Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg (aff. 2019/2287/A ; 2019/2288/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL - Aanslagjaar 2018 - derde kwaartal - Aanslagjaar 2018 - vierde kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 159.825,00 €

 

 
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 270;
Overwegende de beslissing van het College van 2 maart 2021 (002/02.03.2021/B/0098) ;
BESLIST
- het College te machtigen om een beroep tegen tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg (aff. 2019/2287/A ; 2019/2288/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL - Aanslagjaar 2018 - derde kwaartal - Aanslagjaar 2018 - vierde kwaartal in te dienen - BEDRAG: 159.825,00 € ;
- belast de Gemeentesecretaris en de Burgemeester van de uitvoering van deze beslissing.