Leven in Oudergem

Bezetting van de openbare ruimte

 

 

Verhuizing /meubelen levering

Kijk naar " Verhuis "

Werven

hierhonder formulier

 

Elke aanvraag moet minimum 8 werkdagen voor het begin van het werf ingediend worden

 

U mag uw aanvraag voor bezetting van de openbare weg via het hieronder vermeld formulier indienen (werven nutsvoorzieningen en plaatsing: van een hijskraan, kraan op vrachtwagen, straatafsluiting contacteer de dienst Publieke Ruimte ).

Voor het invullen, moet U het bezit zijn van uw nationaal register (particulieren en zelfstandigen) of van uw bedrijfsnummer (bedrijven).

U zal ook de bezette oppervlakte moeten invullen, zowel op de baan dan op het voetpad (in het geval van een steiger, de bezette oppervlakte op het voetpad en /of de rijbaan). Opdat de aanvraag ontvankelijk is, moet een plan opgestuurd worden naar het mailadres finances@auderghem.irisnet.be

Als uw dossier goedgekeurd is, zal u het origineel van de toelating, getekend door de Burgemeester, opgestuurd worden per post. Deze aanvraag kan vanaf nu niet meer gewijzigd worden. Ze mag wel één of meerdere keren verlengd worden (ref. artikel 4 van het reglement « Belasting voor het gebruik van de openbare ruimte ») (verlenging : in te vullen een nieuw formulier + plan).

Wij trekken uw aandacht op het feit dat de afgeleverde toelating of een kopie ervan op aanvraag van gemeentelijke agenten bevoegd voor onderzoeken uit te voeren of de politie, moet worden getoond.

De aflevering van de toelating stelt de titularis niet vrij van het verkrijgen van de andere vergunningen en toelatingen vereist door andere wetgevingen. De huidige toelating beperkt zich tot de bezetting van de openbare ruimte en beoordeeld de wettelijkheid noch de juiste uitvoering van de akten en werken niet. Alle maatregelen en voorzorgsmaatregelen voor de openbare veiligheid en toegankelijkheid van de doorgang moeten genomen worden. (Cfr het APR, in het bijzonder art 35, 44§1° en 2°, 51 ter en 105 ).

De verkeersborden dienen 48 uur op voorhand door de aanvrager geplaatst te worden. De nummerplaten van de voertuigen die geparkeerd zijn op het moment van het plaatsen van de borden, moeten genoteerd worden. De nummerplaten alsook de plaatsing van de borden moeten de dag zelf aan de diensten van de Politie ( zpz.marlow.trawa@police.belgium.eu ) gemeld worden. Alle kosten die uit een eventuele administratieve takeling van deze voertuigen zouden voortvloeien zijn ter uwe lasten.

Wij trekken uw aandacht op het feit dat een belasting op de bezetting van de openbare ruimte van 1€ per vierkante meter en per dag zal geheven worden, in overeenstemming met het belasting-reglement van 01/07/2015. Deze belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Bijvoorbeeld kost van de belasting
Dagen Prijs
10 m² 1 dag 10 €
10 m² 10 dagen 100 €
10 m² 30 dagen 300 €

Voor bijkomende inlichtingen , kan U steeds terecht bij de dienst Gemeentebelastingen (02/676.48.38.)

 

Aanvraagformulier voor het bezetten van de openbare ruimte