Bijzonder plan 41A

Bijzonder plan 41A - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 04/02/1972

 

Documenten

Libellé Formaat
Cartouche jpg
Hoogten jpg
Legende jpg
Plan jpg
Tekst1 jpg
Tekst2 jpg
   
Bijzonder plan 41A (Volledig) pdf

 
 

Stedebouwkundige voorschriften

 1. ALGEMENEHEDEN
 1. In geval van tegenstrijdigheid tussen de grafische beschikkingen en de teksten der voorschriften zullen de eerste van toepassing zijn.
 2. Alle publiciteit is verboden behalve deze die betrekking heeft op de verkoop der terreinen of gebouwen. De lichtreclames betreffende de uitvoering van een vrij beroep zijn alleenlijk toegelaten op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw.
 1. CONSTRUCTIEZONE VILLA TYPE
 1. Bestemming:

De constructies zijn voorbehouden tot de residentie.

Alle handel is verboden.

 1. Inplanting:

De constructies zullen ingeplant worden volgens de maten voorkomend op het plan; deze maten moeten beschouwd worden als maxima.

 1. Hoogte:

De hoogte der constructies zal de maten voorkomend op het plan niet mogen overschrijden.

Elk gebouw zal een gelijkvormige hoogte moeten vertonen, de hoogten, zijn te nemen in de as van de constructie, maten genomen op het peil van het aangelegd terrein.

 1. Dakwerk:

De bedekking der gebouwen, zal uitgevoerd worden in de vorm van een dak met hellingen; hellingen van 15 tot 45°

 1. Aspect der constructie

de gevels zullen een eenheid vertonen die zal bijdragen tot het verwezenlijken van een volmaakt geheel; ze zullen uitgevoerd worden in natuurlijke materialen of materialen van gelijkwaardige kwaliteit, van overheersend lichte kleur.

 1. Garage:

Per woonst zal een standplaats voor auto’s voorzien worden, hetzij in private garage, hetzij in gemeenschappelijke garage.

De garage mogen ingericht worden onder het gebouw en onder de zone der hovingen, maar in dat geval zullen ze bedekt zijn met een laag teelaarde van 0,60 cm. Minimum ten einde de beplantingen te behouden.

De plaats van deze garages zal bestudeerd worden op een wijze die de vernietiging van omringende beplantingen zal beletten.

 1. KONSTRUKTIEZONE VAN EEN APPARTEMENTSGEBOUW.
 1. Bestemming:

het gebouw zal tot bewoning beperkt zijn.

 1. Inplanting:

De constructie zal ingeplant worden volgens de bepalingen van het plan.

 1. Hoogte:

de hoogte van de constructie zal de maten voorkomend op het plan niet mogen overschrijden, maat genomen op 2 meters onder het huidige grandpeil in de as van de constructie.

 1. Dakwerk

Een terras dakwerk zal verplichten voorzien zijn.

Het gebouw van een technische verdieping is verboden. Bovenbouw zaal schouwen, ventilatiesystemen, liftkoker, zullen een geheel vormen bekleed met paramentmateriaal.

 1. Aspect der constructie:

De gevels zullen in gelijkwaardig parement materiaal uitgevoerd worden met hoge stangen en van lichte kleuren.

 1. Garages:

Er zullen 3 garageplaatsen voorzien worden per 2 appartementen.

De garages mogen ingericht worden onder het gebouw en onder de zone voor achteruitbouw, maar in dat geval zullen ze bedekt worden met een laag teelaarde van 0,60 cm. Minimum ten einde de beplantingen te behouden.

De plaats van deze garages zal bestudeerd worden op een wijze die de vernietiging van de omringende beplantingen zal beletten.

 1. GROENE ZONE
 1. Bestemming:

Deze zone is uitsluitend voorbehouden tot het oprichten voor een privaat park samengesteld uit grasperken en beplantingen met lage en hoge stammen, met inrichting van toegangswegen tot het gebouw en parkeergebied in de verhouding van een stangplaats voor 3 appartementen.

 1. Afsluitingen:

De afsluitingen tussen eigendommen zullen bestaan uit levende hagen ondersteund door ijzerdraad, tralie draad en ijzeren palen T, maximum hoogte 1,50 m. maat genomen op het terrein.

 1. ZONE VOOR HOVINGEN
 1. Bestemming:

Uitsluiten voorbehouden tot het aanleggen van hovingen en grasperken. Hoog en laagstammige beplantingen zijn toegelaten.

 1. Afsluitingen:

De afsluitingen langs de openbare weg zullen bestaan uit een muurtje in parement materiaal, met een minimum hoogte van 15 cm. En een maximum hoogte van 50 cm. Langs deze afsluiting mogen hagen geplant worden met maximum 1m. hoogte.

De terugkeer van de afsluitingen, in de acteruitbouwstrook, langs de eigendomsgrenzen zullen bestaan uit levende hagen met een maximum= hoogte van 1 meter.