CEFAS, cel voor de preventie van intrafamiliale en interpersoonlijke conflicten en geweld

CEFAS biedt steun aan echtparen en gezinnen die te maken hebben met conflicten en geweld, en organiseert gespreksgroepen.

De dienst Watermaal-Bosvoorde staat ook open voor de inwoners van Oudergem.

 

Informaties:

  • Contact : Laurence van den Berghe
  • Tél : 02.660.96.84 - GSM : 0496.75.53.04
  • mail: cefas@wb1170.brussels

 

 

Artikel Oudergemnaar 108

Een voorbeeld van hoe gemeenten kunnen samenwerken! De Oudergemse sociale bemiddelingsdienst treedt op bij burenruzies in Watermaal-Bosvoorde. CEFAS behandelt dossiers rond intra-familiaal geweld in onze gemeente.

' Bij CEFAS wordt geluisterd naar en gepraat over gezinsproblemen in  conflict-  en  geweldsituaties ,' vertelt Jean Noël, coördinator van het Preventiehuis. ' Het team bestaat uit ervaren hulpverleners die thuis en op school aan de slag gaan. Zo worden die altijd beladen dossiers zo correct mogelijk opgevolgd. '

CEFAS valt onder de Dienst Preventie van Watermaal-Bosvoorde en begeleidt gezinnen, stellen en jongeren in conflict- of geweldsituaties. Er zijn ook praatgroepen die ouders ondersteunen en die vrouwelijke slachtoffers van moreel of fysiek geweld bijstaan.