Bestuur & Politiek

Reglement van de wedstrijd voor gratis deelname aan voetbalkampen in het gemeentelijk stadion

Artikel 1. – Principe

De gemeente Oudergem organiseert een wedstrijd om gratis te kunnen deelnemen aan de voetbalkampen die de vzw Action Sport inricht in het gemeentelijk stadion.

Artikel 2. – Toepassingsperiode

Het reglement heeft betrekking op de voetbalkampen die één week duren en plaatsvinden in de periode van 5 juli 2021 tot 27 augustus 2021.

Artikel 3. – Deelnemingsvoorwaarden

Alle kinderen die voldoen aan onderstaande voorwaarden voor toegang tot de wedstrijd, kunnen aan de wedstrijd deelnemen:

 • Jonger zijn dan 13 jaar op de data van de voetbalkampen;
 • In Oudergem wonen;
 • Het jaarlijks inkomen van het huishouden mag niet hoger zijn dan:
  • € 26.139,25 voor een huishouden met slechts één inkomen
  • € 29.873,47 voor een gezin met meer dan één inkomen
  • Deze inkomens worden verhoogd met € 2.240 per kind ten laste.
  • Een kind ten laste met een handicap telt voor 2 kinderen ten laste.

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet men gebruik maken van het formulier dat:

 • online te vinden is op de website van de gemeente Oudergem (www.oudergem.be);
 • op aanvraag via e-mail kan worden verkregen en ingevuld moet worden teruggestuurd naar sport@oudergem.brussels of;
 • op aanvraag bij de dienst Sport kan worden verkregen en per post moet worden teruggestuurd (gemeentebestuur van Oudergem, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, mevr. Eloïse Defosset, schepen van Sport, Émile Idiersstraat 14 te 1160 Oudergem).

De kandidaat moet bij zijn aanvraag een video of foto voegen waarop hij of zij te zien is naast een zelf gecreëerd voorwerp of bij het uitvoeren van een challenge in verband met sport (tekening, origami, liedje, enscenering ...).

Artikel 4. – Keuze van de kandidaten

In de mate van het mogelijke wordt er gestreefd naar pariteit tussen meisjes en jongens.

Een kandidaat mag tijdens de periode van de wedstrijd aan slechts één voetbalkamp deelnemen. 

De dienst Sport krijgt de opdracht dit reglement uit te voeren en een loting te organiseren om de winnaars aan te wijzen.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de bewijsstukken van de winnaars te controleren, i.e.:

 • Het attest van inkomen of het aanslagbiljet;
 • De gezinssamenstelling.

Artikel 5. – Aansprakelijkheid

De gemeente Oudergem is niet aansprakelijk voor de eventuele annulering van een kamp door de vzw Action Sport of om eender welke andere reden die zij niet controleert.