De goedkeuring van een wijziging van het gemeentelijk contract voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2021 tot 31/12/2022)

Het Raad,
Aangezien het contract dat de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie bindt in het kader van de deelname van de vijfjarige periode 2016-2020 aan het programma voor sociale cohesie afloopt op 31 december 2020,
Aangezien er een wijziging wordt voorgesteld om het gemeentelijk contract voor sociale cohesie, dat op 1 januari 2021 in werking treedt, te verlengen
Aangezien er een besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 november 2019 is over de verlenging van de duur van gemeentelijke contracten met één jaar, eenmaal verlengbaar, d.w.z. tot 31 december 2022,
Aangezien de gemeente Oudergem een totaal jaarlijks bedrag van € 61.987 zal genieten.
Beslist,
Een wijziging van het gemeentelijk contract voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie van 01/01/2021 tot 31/12/2022 goedkeuren