Bestuur & Politiek

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 97;
Overwegende wat volgt :
Het onvermogen van de burgemeester om zijn functie te bekleden tart het college van burgemeesters en schepenen met één element. De spoedeisendheid is gerechtvaardigd omdat de verkiezing van een vervangende schepen na de normale procedure meer dan een maand wordt uitgesteld.
Beslist
het punt "Verkiezing en eedaflegging van een Schepen" op de dagorde van de huidige zitting van de gemeenteraad te zetten

Mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) motiveert haar onthouding
De aangevoerde hoogdringendheid om de toevoeging van het bijkomende punt (om een bijkomende schepen aan te duiden) te verantwoorden, is niet gerechtvaardigd. De verdeling van de bevoegdheden en de samenstelling van het nieuwe college waren het voorwerp van lange onderhandelingen en werden de voorbije weken door de meerderheid goedgekeurd. De benoeming van mevrouw de Vos als waarnemend burgemeester is al lang bekend. Die werd immers via een persbericht tijdens de verkiezingsperiode bekendgemaakt.
De vaststelling van "de verhindering van de burgemeester om die functie uit te oefenen" is dan ook niet plots deze week opgedoken. Het is niet zo dat de burgemeester en de meerderheid pas onlangs kennis hebben genomen van de omvang van de uit te oefenen bevoegdheden.
De meerderheid had dus eigenlijk al geruime tijd op deze situatie kunnen anticiperen en had een bijkomende schepen kunnen benoemen meteen nadat het college op 6 december van dit jaar werd geïnstalleerd.
We zien derhalve de gegrondheid van de hier aangevoerde hoogdringendheid niet in. Het gaat duidelijk om het misbruiken van de hoogdringendheidsprocedure voor het indienen van een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad door de meerderheid.