Bestuur & Politiek

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 97;
Overwegende wat volgt :
Het gemeentebestuur ontving de tekst van het overeenkomst op 06.12.2018, d.w.z. na de datum waarop de agenda van de gemeenteraad werd vastgesteld.
De overeenkomst heeft betrekking op de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van een subsidie. Als de overeenkomst niet in 2018 wordt ondertekend, verliest de gemeente de subsidie.
Beslist
het punt "Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de School Opknoping Apparaat (S.O.A.) - Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van een bedrag van 67.423,-€ ter dekking van de kosten in verband met S.O.A voor de periode van 01.09.2018 tot 30.06.2021" op de dagorde van de huidige zitting van de gemeenteraad te zetten