Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 97;
Overwegende wat volgt :
Op 12 februari 2020 ontving het gemeentebestuur het advies van de Brusselse Plaatselijke Besturen over het amendement dat de heer Van Gorp en mevrouw Maelschalck voor de MR - Open VLD-groep hadden ingediend op de gemeenteraad van 30 januari 2020 over het reglement betreffende de gedeelde begroting van Oudergem.
Onder de in dit advies uiteengezette voorwaarden kan het reglement betreffende de gedeelde begroting voor Auderghem worden gewijzigd.
De urgentie is ingegeven door de noodzaak om het gewijzigd reglement vóór de eerste vergadering van het assemblee van de inwoners op 21 maart 2020 in werking te laten treden.
Beslist
het punt " Reglement betreffende de gedeelde begroting van Oudergem - Wijziging" op de dagorde van de huidige zitting van de gemeenteraad te zetten