Eco-team - Overeenkomst "Bike Experience 2019"met Pro Vélo - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de overeenkomst  "Bike Experience 2019" in bijlage;
BESLIST
om de overeenkomst "Bike Experience 2019" goed te keuren.